Prindi see leht

Spordikool

Eesti Maaülikooli Spordiklubi Spordikool

14. septembril 2009 avas uksed Eesti Maaülikooli Spordiklubi Spordikool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat maadlus- ja saalihokialast huviharidust, võimalusi sportlikeks treeninguteks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava alusel.

 

Eesti Maaülikooli Spordiklubi Spordikoolis saavad hakata käima lapsed alates 4. eluaastast. Uute õpilaste vastuvõtt toimub aastaringselt, uutele tulijatele nõudmisi ei esitata, piisab soovist maadelda või mängida saalihokit. Spordikooli õppetegevus toimub 10 kuul aastas: septembrist juunini (k.a). Kõigi spordikooli astunud õpilaste vanemate/esindajatega sõlmib klubi õppelepingu (vt näidist allpool).

 

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi esitab spordikooli õppemaksu ja saavutusspordi liikmemaksu arveid e-arvetena, saates need lepingus märgitud maksja internetipanka. E-postiga vm viisil arveid ei saadeta. Arved väljastatakse iga kalendrikuu esimeses kolmandikus. Arve maksetähtaeg on 7 päeva. Arve tasumisel on oluline kasutada viitenumbrit, mille leiab nii arvelt kui sõlmitud lepingust. Viitenumbrita tasumisel ei jõua makse spordiklubini ning laekub mõne aja pärast maksja kontole tagasi.

 

Spordikooli tegevuse eesmärgiks on pakkuda lastele ja noortele võimalusi süvendatud spordi õppeks ja isiksuse arenguks.


Spordikooli proovikuu

Eesti Maaülikooli spordiklubi saalihoki- ja maadluskoolis õppijatele on esimene kuu proovimiseks tasuta. Proovikuul osalemisega ei kaasne kohustust hiljem õppelepinguga jätkata.

 

Oluline info

Õppelepingu näidis  |  Hinnakiri (alates sept. 2019)  |  Arvete esitamine ja tasumine  |  Spordikooli proovikuu

 

Treenerite kontaktid:

Saalihoki
Maadlus

Täpsem info spordikooli kohta:

spordijuht Markus Puusepp
telefon: (+372) 731 3902
e-post: markus.puusepp@emu.ee

Treeningute korraldus 11. märtsist

 

 

Vabariigi valitsuse 08.03 otsusest lähtuvalt korraldatakse EMÜ SK spordikooli treeningtegevus alates 11.03 ümber. Antud piirangud kehtivad vähemalt kuni 11.04.2021.
 


OTSUS:
SPORTIMINE, TREENIMINE, NOORSOOTÖÖ, HUVITEGEVUS, HUVIHARIDUS, TÄIENDUSKOOLITUS JA TÄIENDÕPE

Alates 11. märtsist on siseruumides keelatud kõik tegevused nimetatud valdkondades. Piirang ei laiene erivajadusega inimeste ja rehabilitatsiooni tegevustele.

Välitingimustes kogu huviharidus, huvitegevus, täiendkoolitus, täiendõpe, noorsootöö, sportimine ja treenimine on lubatud üksnes 2+2 liikumisreeglit arvestades. See tähendab, et koos tohivad liikuda ja sportida maksimaalselt kaks inimest (arvesse läheb ka juhendaja) ning teistest inimestest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirangud ei kehti peredele ega erivajadustega inimeste tegevustele, sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele.

TREENINGTEGEVUSE ALATES 11.03.: 

  • saalihokikool ei treeni 11.-12.03 ning alates 15.03 treenitakse vastavalt valitsuse korraldustele. Info treeningute kohta annavad treenerid.
  • maadluskooli treeningud ei toimu. Lisainfo treenerilt.

EESTI MAAÜLIKOOLI SPORDIKLUBI SPORDIKOOLI REGISTREERIMISANKEET


LAPSE ANDMED

LAPSE EESNIMI*kohustuslik väli
LAPSE PEREKONNANIMI*kohustuslik väli
LAPSE ISIKUKOOD*kohustuslik väli
AADRESS, KUHU LAPS ON SISSE KIRJUTATUD*Palun kirjutada sissekirjutuse järgne aadress, sh omavalitsus

LAPSEVANEMA ANDMED

LAPSEVANEMA EES- ja PEREKONNANIMI*kohustuslik väli
LAPSEVANEMA ISIKUKOOD*kohustuslik väli
KONTAKTTELEFON*kohustuslik väli
E-POSTI AADRESS 1*Antud aadressile saadetakse õppeleping ja edaspidi kõik vajalik info
E-POSTI AADRESS 2Lisa-aadress, kui soovitakse, et spordiklubilt ja/või treenerilt tulev info saadetakse mitmele kontaktile
PANGAKONTO NUMBER (IBAN)*Sellele kontole saadetakse õppemaksu e-arved

KAS TEIE PERES KÄIB VEEL LAPSI EESTI MAAÜLIKOOLI SPORDIKLUBI SPORDIKOOLIS0.00kohustuslik väli, vali sobiv vastusevariant
VALI SPORDIKOOLI TREENER*
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Palun valige treener ja sobiv spordiala. Kohustuslik väli.

Spordikooli astumiseks tutvuge õppelepingu näidisega ja täitke allolev vorm. Andmete sisestaja vastutab andmete korrektsuse eest.

Andmeid kasutatakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga.