Õppetöö

OP.1444 KEHAKULTUUR

Kehakultuuri vabaaines on 2021. a kevadsemestril kaks suunda - jõusaali- ja rühmatreeningud ning pallimängud ja füüsiline ettevalmistus.

Õppetöösse saab registreerida läbi ÕIS-i: ainekood OP.1444.
ÕIS-ist leiab ka detailsema ja kõige ajakohasema info.

 

OP.1444 PHYSICAL EDUCATION

Study subject "Physical education" (OP.1444, 2 EAP) - covers topics like physical activity and health sport. Goal is to give knowledge about physical activity and give overview about different options for individual trainings and recreation.

Specialization in gym and group trainings or ball games and physcial preparation. More information in Studies Information System (ÕIS) or from responsible lecturer Sander Hannus (sander.hannus@emu.ee).

 


Õppetöö sisu:

 

Jõusaali- ja rühmatreeningud

Pallimängud ja füüsiline ettevalmistus

Eesmärk

Tutvustada erinevaid rühmatreeningu stiile ja jõusaalis treenimise aluseid; luua eeldused iseseisvaks kehakultuurseks arenguks. Pakkuda vaheldust koolipäevale.

Tutvustada erinevaid pallimänge, luua alus iseseisvaks kehakultuuriliseks arenguks, leida sobiv meeskonnaala, pakkuda vaheldust koolipäevale.

Kestvus

14 nädalat (kuupäevad ÕIS-is)

14 nädalat (kuupäevad ÕIS-is)

Toimumiskoht

EMÜ spordihoone (jõusaal) ja virtuaalselt (rühmtreeningud)

EMÜ spordihoone, F. R. Kreutzwaldi 3 (jõusaal) ja e-õppena

Korraldus

Kontakttund (virtuaaltund) semestri alguses, mille käigus on võimalik saada täpsustavat lisainformatsiooni aine läbimise tingimuste ja õppetöö korralduse kohta.


Aine põhiosaks on 6 jõusaalitreeningut EMÜ jõusaalis ning 6 iseseisvat virtuaalset rühmtreeningu tundi video vahendusel.


Jõusaalitreeningud on võimalik läbida individuaalselt EMÜ spordihoone jõusaalis (argipäevadel sissepääs enne kl 15.00; nädalavahetusel terve lahtioleku aja jooksul).  
Rühmtreeningud tuleb sooritada iseseisvalt õppematerjalides viidatud videotreeningute seast valides endale 6 meelepärast treeningut.
Nii jõusaalitreeningute kui rühmtreeningute kohta tuleb täita treeningpäevik ja esitada see semestri lõpus õppejõule.

Olulised kuupäevad:
Näd. 24 – kontakttunnid
08.02. eesti keeles
10.02. inglise keeles
Näd. 25-37 – osalemine treeningutel
Näd. 38  treeningpäeviku esitamise tähtaeg

Kontakttund (virtuaaltund) semestri alguses, mille käigus on võimalik saada täpsustavat lisainformatsiooni aine läbimise tingimuste ja õppetöö korralduse kohta.


Distantsõppe korral toimuvad praktikumid iseseisvate treeningutena, valikus on:
1) jõusaalitreeningud
2) jooks+kõnd segarežiimis treeningud
3) jooksutreeningud
Kokku tuleb sooritada 6 iseseisvat treeningut.

 

Jõusaalitreeninguid on võimalik teha individuaalselt EMÜ spordihoone jõusaalis (argipäevadel sissepääs enne kl 15.00; nädalavahetusel terve lahtioleku aja jooksul).

 

Esimesel korral tuleb spordihoone administraatorilt osta EMÜ Spordiklubi klubikaart (2 €). Klubikaardi alusel peetakse arvestust kohalkäimiste kohta ja see tuleb spordihoone administraatori juures enne igat praktikumi registreerida. Lisaks kohalkäimisele on vaja treeningplaanis lahti kirjutada jõusaalis sooritatud tegevus.

 

Lisaks tuleb teha 4 pallimängu analüüsi (jalgpall, korvpall, võrkpall, saalihoki). Iga pallimängu kohta tuleb kirjutada üks analüüs. Mängud, mida tuleb vaadata ja seejärel analüüsida, saadab pallimängude suuna juhendaja Sander Hannus e-kirjaga.

 

Semestri jooksul tuleb pidada treeningpäevikut, kuhu tuleb üles märkida oma sportlik tegevus ja esitada hiljemalt 16.05.2021
Treeningpäeviku esitamine tagab juurdepääsu testile. Test tuleb sooritada hiljemalt 23.05.2021.

 

Pallimängude aines on ka test (kuupäev kirjas ÕISis), mida lahendatakse moodle.hitsa.ee vahendusel. Kokku on 20 küsimust korvpalli, jalgpall, saalihoki ja võrkpalli kohta. Lahendamiseks on aega 10 minutit. Abivahendite kasutamine lubatud. 

 

Olulised kuupäevad:
Näd. 24 – kontakttunnid
08.02. kl 18.30 eesti keeles (Zoom)
10.02. kl 18.30 inglise keeles (Zoom)
Näd. 25-36 – praktikumide sooritamine
Näd. 37 - treeningpäeviku ja pallimängu analüüside esitamise tähtaeg
Näd. 38 - testi sooritamise tähtaeg 

Läbimise tingimused
  • Jõusaalitreeningute (6 tk) sooritamine.
  • Rühmtreeningute (6 tk) sooritamine
  • Treeningipäeviku täitmine.

Kui treeningud on tehtud, saada täidetud treeningpäevik – Markus.Puusepp@emu.ee


 

  • Jõusaali - või jooksutreeningute sooritamine (kokku 6 tk)
  • Pallimängu analüüside kirjutamine (4 tk)
  • Treeningpäeviku täitmine semestri jooksul
  • Testi sooritamine

Kui treeningud on tehtud, saada täidetud treeningpäevik – sander.hannus@emu.ee ;

Lisainfo

Vajalik sobilik riietus ja sportlikud sisejalanõud (jõusaalis). Esimesel jõusaali külastusel tuleb osta EMÜ SK klubikaart (2 €). Klubikaardi alusel peetakse arvestust kohalkäimiste kohta ja see tuleb spordihoone administraatori juures enne iga osalust registreerida.

Kontaktisik/ vastutav läbiviija

Markus Puusepp
Markus.Puusepp@emu.ee
 

Sander Hannus
Sander.Hannus@emu.ee ; VAATA KUIDAS REGISTREERIDA SIIT!