HINNAKIRI


(kehtiv alates /valid from 29.08.2022)

LISAINFO NING TÄPSUSTUSED 

* Soodushind - õpilased, üliõpilased, ISIC, ITIC, pensionärid, puuetega inimesed, EMÜ spordikooli õppelepingu sõlmijad, EMÜ töötaja või õppejõud, kes on ostuhetkel Eesti Maaülikooliga töösuhtes, kehtiva paketi pikendajale (v.a. 10 x pilet). 

** Soodusaeg E-R kell 8.00 - 15.00 ja L-P lahtiolekuaegadel. 

- Paketivälise külastuse hind 2 € (nt hommikuse paketiga õhtuses treeningus osalemine). 

- Kõik pääsmed on personaalsed ning ostetud pääsmeid tagasi ei osteta. Iga klient peab soetama identifitseerimiseks spordiklubi magnetkaardi, maksumusega 2 eurot.

- Puudega isiku saatjale kehtib: 1 x hind - 4 eurot (E-R kell 17.00 - 20.00) ja 3 eurot (E-R kell 8.00 - 17.00, 20.00 - 23.00 ja L,P terve päev). 

- Esmakordselt klubi külastavale kliendile maksab üksikpääse 2 eurot. 

- Kui klient soovib tasuda teenuse eest läbi kolmanda osapoole või kasutada maksjana kolmandat osapoolt, rakendub sellele lisaks menetlustasu vastavalt paketile kuni 2 eurot (näiteks eraldi arve ettevõttele, spordikompensatsioon, Stebby.ee keskkond vms).

     

ADDITIONAL INFORMATION

* Discount price - pupils, students, ISIC, ITIC, pensioners, disabled people, people who have signed a learning agreement with the Estonian University Of Life Sciences Sports School, current EMÜ employees, people who extend their current pass (excluding the 10x ticket).

** Daily pass Mon-Fri 8.00 - 15.00; Sat-Sun opening hours.

- Price for a visit outside the pass is 2€ (taking part in an evening training session with a daily pass).

- All passes are individual and non-refundable. Each customer has to purchase a 2 € membership card. 

- Disabled person's accompanist prices are 1 x 4 € (Mon-Fri 17.00-20.00) and 1 x 3€ (Mon-Fri 8.00-17.00, 20.00-23.00 and Sat-Sun all day).

- First time visitors pass is 2€.

- If the customer wants to pay for the service through a third party or use a third party as the payer, a processing fee of up to 2 euros will be added to the purchase (for example, a separate invoice for the company, sports compensation, Stebby.ee website, etc.).