EMÜ MV 2021/2022

Eesti Maaülikooli meistrivõistlused 2021/2022 üldjuhend

 1. Eesmärk

Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) meistrivõistluste eesmärgiks on:

 • EMÜ meistrite selgitamine üldjuhendi punktis 5 loetletud spordialadel;
 • Üldkokkuvõttes parima instituudi/üksuse väljaselgitamine;
 • Aktiivseimate sportlaste – EMÜ Spordijumal ja Spordijumalanna – leidmine;
 • EMÜ üliõpilaste, töötajate ja õppejõudude tervislike eluviiside ja sportimisharrastuse ergutamine ning EMÜ spordi arendamine ja populariseerimine tervikuna.

 

 1. Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta EMÜ üliõpilased, töötajad ja õppejõud. Üliõpilased ja õppejõud tohivad esindavad ainult oma instituuti. Kõik töötajad, kes kuuluvad EMÜ tugistruktuuri üksustesse (nt ehitusosakond) võistlevad Eesti Maaülikooli Spordiklubi nime all.
Kui EMÜ meistrivõistlused toimuvad mõne teise ürituse raames, on õigus väljaspool EMÜ meistrivõistluseid osaleda ka teistel huvilistel.

 

 1. Korraldamine

Meistrivõistlused korraldab MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi Eesti Maaülikooli meistrivõistluste egiidi all. Meistrivõistluste peakorraldaja on Markus Puusepp (e-post: Markus.Puusepp@emu.ee, telefon: (+372) 526 8279 / 731 3902). Iga spordiala peakohtunik määratakse vastava spordiala juhendis.

 

 1. Võistlussüsteem ja -reeglid

Iga spordialade täpne võistlussüsteem selgub 24 tundi enne võistluste algust, kui ala juhend ei määratle teisiti. Spordiala reeglid määratletakse vastava ala juhendis. EMÜ meistrivõistluste üldjuhend kehtib kõikide spordialade võistlusjuhendite kohta, kui konkreetse spordiala võistlusjuhendiga ei sätestata teisiti.

 

 1. Spordialad ja nende toimumised

Võistlused korraldatakse üheksal spordialal. Hooajal 2021/2021 võisteldakse individuaalaladel. Alade ja nende toimumiste esialgne ajakava:

Spordiala

Aeg

Koht

Tornijooks*

20. september 2021

Torni ühiselamu

Discgolf

29. september 2021

Tähtvere puhkepark

Orienteerumine**

20. oktoober 2021 (Uus kuupäev!)

Tähtvere 

Koroonamäng

24. november 2021

EMÜ spordihoone

Sõudeergomeeter

08. detsember 2021

EMÜ spordihoone

E-sport

16. veebruar 2022

EMÜ spordihoone

Lauatennis

09. märts 2022

EMÜ spordihoone

Mälumäng***

23. märts 2022

EMÜ linnak

Pokker

06. aprill 2022

EMÜ linnak

 

* Rahvusvahelise üliõpilasspordi päeva (IDUS) raames koostöös Eesti Akadeemilise Spordiliiduga.
** Koos Seiklushundi orienteerumispäevakuga.
*** Koos EMÜ üliõpilasesinduse mälumänguga.

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi jätab endale õiguse teha ajakavas ja võistlusalades muudatusi, teatades muudatustest ette vähemalt 7 päeva spordiklubi kodulehel http://sport.emu.ee.

 

 1. EMÜ meistrid 2021/2022

EMÜ meistrid selgitatakse välja sportlike tulemuste alusel vastavalt spordiala reeglitele.

 

 1. EMÜ parim instituut/üksus 2021/2022

Parima instituudi ja/või üksuse selgitamiseks liidetakse igal spordialal osalejate saadud punktid (nii meeste kui naiste omad) instituutide kaupa kokku. Parima instituudi leidmiseks jagatakse punkte järgnevalt:

Spordiala võitja saab 17 punkti, teine koht 14, kolmas 12, neljas 10, viies 8, kuues 6, seitsmes 4, kaheksas 3, üheksas 2, alates kümnendast kohast kuni kolmeteistkümnenda kohani saavad osalejad 1 punkti, mille alusel arvutatakse spordiala parim instituut/üksus.

Saadud tulemused teisendatakse hooaja edukaima instituudi/üksuse väljaselgitamiseks järgmiselt:

Spordiala paremusjärjestuse alusel saab instituut/üksus võitja 10, teine koht 8, kolmas 6, neljas 5, viies 4, kuues 3 punkti. Kõigi alade kokkuvõttes enim punkte kogunud instituut on 2020/2021 aasta sportlikem instituut. Võrdsete punktide korral alade lõikes saab määravaks kõrgemate kohtade arv ja kokkuvõttes vaadatakse mitte osalemist mõnel meistrivõistluste etapil.

Kui võistkonna aladel jätab eelregistreeritud võistkond võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -10 punktiga (neljanda koha punktid).

Parima instituudi/üksuse tiitel antakse välja juhul, kui õppeaasta lõpuks on läbi viidud vähemalt 50% punktis 5 mainitud spordialade võistlustest.

 

 1. Spordijumal ja Spordijumalanna

EMÜ aktiivseima sportlase tiitli spordijumal ja spordijumalanna saab enim võistlemas käinud sportlane. Osalema peab vähemalt viiel etapil. Kui mitmel sportlasel on sama arv võistlusi, selgitatakse võitja spordialadel saadud paremusjärjestuste punktide alusel. Võrdse punktiarvu korral loetakse kõrgemaid kohti.

Spordijumala ja Spordijumalanna tiitel antakse välja juhul, kui õppeaasta lõpuks on läbi viidud vähemalt 50% punktis 5 mainitud spordialade võistlustest.

 

 1. Autasustamine

Iga spordiala kolme paremat autasustatakse medalitega. Võitjad saavad lisaks eeltoodule ka auhinna.

2022. aasta kevadeks enim punkte kogunud instituuti/üksust autasustatakse rändkarikaga ning nimetatakse EMÜ sportlikumaks instituudiks.

Spordijumala ja -jumalanna võitja saab erikujundusega särgi ja käepigistuse.                              

 

 1. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendatakse iga spordiala meistrivõistluste peakorraldaja ja/või ala peakohtuniku poolt samal võistlusel.

 

 1. Registreerimine

Registreerimine toimub kirjalikult vastavalt spordiala juhendis ette nähtud korrale.

 

 1. Covid-19

Covid-19 pandeemia tõttu võib Spordiklubi teha võistluste ajakavas, võistlusalades ja juhendites muudatusi, et tagada võistlejate ja korraldajate turvalisus ning vastavalt ajahetkel kehtivatest piirangutest kinni pidamine. Spordiklubil on õigus piirata osalema lubatud võistlejate arvu. Spordialad, mille iseloom seda lubab, võib vajadusel läbi viia virtuaalselt.