EMÜ MV 2020/2021

EMÜ MV 2020/2021 üldjuhend

NB! Eesti Maaülikooli meistrivõistluste programm täpsustub pärast ürituste läbi viimist piiravate korralduste lõppemist.

Eesti Maaülikooli meistrivõistluste 2020/2021 üldjuhend:

 1. Eesmärk

Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) meistrivõistluste eesmärgiks on:

 • EMÜ meistrite selgitamine üldjuhendi punktis 5 loetletud spordialadel;
 • Üldkokkuvõttes parima instituudi/üksuse väljaselgitamine;
 • Aktiivseimate sportlaste – EMÜ Spordijumal ja Spordijumalanna – leidmine;
 • EMÜ üliõpilaste, töötajate ja õppejõudude tervislike eluviiside ja sportimisharrastuse ergutamine ning EMÜ spordi arendamine ja populariseerimine tervikuna.
 1. Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta EMÜ üliõpilased, töötajad ja õppejõud. Üliõpilased ja õppejõud tohivad esindavad ainult oma instituuti. Kõik töötajad, kes kuuluvad EMÜ tugistruktuuri üksustesse (nt ehitusosakond) võistlevad Eesti Maaülikooli Spordiklubi nime all.
Kui EMÜ meistrivõistlused toimuvad mõne teise ürituse raames, on õigus väljaspool EMÜ meistrivõistluseid osaleda ka teistel huvilistel.

 1. Korraldamine

Meistrivõistlused korraldab MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi Eesti Maaülikooli meistrivõistluste egiidi all. Meistrivõistluste peakorraldaja on Markus Puusepp (e-post: Markus.Puusepp@emu.ee, telefon: (+372) 526 8279 / 731 3902). Iga spordiala peakohtunik määratakse vastava spordiala juhendis.

 1. Võistlussüsteem ja -reeglid

Iga spordialade täpne võistlussüsteem selgub 24 tundi enne võistluste algust, kui ala juhend ei määratle teisiti. Spordiala reeglid määratletakse vastava ala juhendis. EMÜ meistrivõistluste üldjuhend kehtib kõikide spordialade võistlusjuhendite kohta, kui konkreetse spordiala võistlusjuhendiga ei sätestata teisiti.

 1. Spordialad ja nende toimumised

NB! Eesti Maaülikooli meistrivõistluste programm täpsustub pärast ürituste läbi viimist piiravate korralduste lõppemist.

Võistlused korraldatakse üheksal spordialal. Hooajal 2020/2021 võisteldakse individuaalaladel. Alad ja ja nende toimumised:

Spordiala

Aeg

Koht

Tornijooks*

21. september 2020

Torni ühiselamu

Discgolf

07. oktoober 2020

Dendropark

Orienteerumine**

21. oktoober2020

Tartu linn

Koroona

25. november 2020 (edasi lükatud!)

EMÜ spordihoone

Sõudeergomeeter

9. detsember 2020 (edasi lükatud!)

EMÜ spordihoone

E-sport

17. veebruar 2021 (edasi lükatud!)

EMÜ spordihoone

Lauatennis

10. märts 2021 (edasi lükatud!)

EMÜ spordihoone

Mälumäng

24. märts 2021

EMÜ linnak

Pokker

7. aprill 2021

EMÜ linnak

 

* Rahvusvahelise üliõpilasspordi päeva (IDUS) raames koostöös Eesti Akadeemilise Spordiliiduga.
** Koos Seiklushundi orienteerumispäevakuga.

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi, teatades muudatustest ette vähemalt 7 päeva spordiklubi kodulehel http://sport.emu.ee.

 1. EMÜ meistrid 2020/2021

EMÜ meistrid selgitatakse välja sportlike tulemuste alusel vastavalt spordiala reeglitele.

 1. EMÜ parim instituut/üksus 2020/2021

Parima instituudi ja/või üksuse selgitamiseks liidetakse igal spordialal osalejate saadud punktid (nii meeste kui naiste omad) instituutide kaupa kokku. Parima instituudi leidmiseks jagatakse punkte järgnevalt:

Spordiala võitja saab 17 punkti, teine koht 14, kolmas 12, neljas 10, viies 8, kuues 6, seitsmes 4, kaheksas 3, üheksas 2, alates kümnendast kohast kuni kolmeteistkümnenda kohani saavad osalejad 1 punkti, mille alusel arvutatakse spordiala parim instituut/üksus.

Saadud tulemused teisendatakse hooaja edukaima instituudi/üksuse väljaselgitamiseks järgmiselt:

Spordiala paremusjärjestuse alusel saab instituut/üksus võitja 10, teine koht 8, kolmas 6, neljas 5, viies 4, kuues 3 punkti. Kõigi alade kokkuvõttes enim punkte kogunud instituut on 2020/2021 aasta sportlikem instituut. Võrdsete punktide korral alade lõikes saab määravaks kõrgemate kohtade arv ja kokkuvõttes vaadatakse mitte osalemist mõnel meistrivõistluste etapil.

Kui võistkonna aladel jätab eelregistreeritud võistkond võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -10 punktiga (neljanda koha punktid).

 1. Spordijumal ja Spordijumalanna

EMÜ aktiivseima sportlase tiitli spordijumal ja spordijumalanna saab enim võistlemas käinud sportlane. Osalema peab vähemalt viiel etapil. Kui mitmel sportlasel on sama arv võistlusi, selgitatakse võitja spordialadel saadud paremusjärjestuste punktide alusel. Võrdse punktiarvu korral loetakse kõrgemaid kohti.

 1. Autasustamine

Iga spordiala kolme paremat autasustatakse medalitega. Võitjad saavad lisaks eeltoodule ka auhinna.

2021. aasta kevadeks enim punkte kogunud instituuti/üksust autasustatakse rändkarikaga ning nimetatakse EMÜ sportlikumaks instituudiks.

Spordijumala ja -jumalanna võitja saab erikujundusega särgi ja käepigistuse.                              

 1. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendatakse iga spordiala meistrivõistluste peakorraldaja ja/või ala peakohtuniku poolt samal võistlusel.

 1. Registreerimine

Registreerimine toimub kirjalikult vastavalt spordiala juhendis ette nähtud korrale