EMÜ MV 2017/2018

EESTI MAAÜLIKOOLI MEISTRIVÕISTLUSTE ÜLDJUHEND 2017/2018

Eesti Maaülikooli meistrivõistluste 2017/2018 üldjuhend:

 1. Eesmärk

Eesti Maaülikooli (edasipidi EMÜ) meistrivõistluste eesmärgiks on:

 • EMÜ meistrite selgitamine üldjuhendi punktis 5. loetletud spordialadel
 • Üldkokkuvõttes parima instituudi ja/või üksuse väljaselgitamine
 • Aktiivseima sportlase leidmine – EMÜ Spordijumal ja Spordijumalanna
 • EMÜ üliõpilaste, töötajate ja õppejõudude tervislike eluviiside ja sportimisharrastuse  ergutamine ning EMÜ spordi arendamine ja populariseerimine tervikuna.
 1. Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta EMÜ üliõpilased, töötajad ja õppejõud. Üliõpilased ja õppejõud tohivad esindavad ainult oma instituuti. Kõik töötajad, kes kuuluvad EMÜ tugistruktuuri üksustesse (nt ehitusosakond) võistlevad Eesti Maaülikooli Spordiklubi nime all.

 1. Korraldamine

Meistrivõistlused korraldab MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi Eesti Maaülikooli meistrivõistluste egiidi all. Meistrivõistluste peakorraldaja on Ivo Lobjakas (e-post: ivo.lobjakas@emu.ee, telefon: 5750 3905). Iga spordiala peakohtunik määratakse vastava spordiala juhendis.

 1. Võistlussüsteem ja -reeglid

Kõigi spordialade täpne võistlussüsteem selgub alati 24h enne võistluste algust, sõltudes osalejate arvust. Spordiala reeglid määratletakse vastava ala juhendis.

 1. Spordialad ja nende toimumised

Võistlused korraldatakse üheteistkümnel erineval spordialal. Võisteldakse võistkonna- ja individuaalaladel. Järgnevalt on loetletud spordialad ja nende toimumised:

Spordiala

Aeg

Koht

Tornijooks

27. september 2017, kell 16.30

Torni ühiselamu

Jalgpall

11. oktoober 2017, kell 16.30

EMÜ spordihoone juures, puur

Sulgpall

5. november 2017, kell 12:00

EMÜ spordihoone pallisaal

Korvpall 3x3

12. november 2017, kell 10:00

EMÜ spordihoone pallisaal

E-sport

29. november 2017, kell 16.30

EMÜ spordihoone

Fitness

13. detsember 2017, kell 16.30

EMÜ spordihoone

Lauatennis

7. märts 2018, kell 16.30

EMÜ spordihoone lauatenniseala

Mälumäng-Sport

28. märts 2018, kell 18:00

EMÜ spordihoone

Võrkpall

15. aprill 2018, kell 12.00

EMÜ spordihoone pallisaal

Pokker

18. aprill 2018, kell 16.30

EMÜ spordihoone väike saal

DiscGolf 9. mai 2018, kell 16:30 Dendropark

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi, teatades muudatustest ette vähemalt 7 päeva spordiklubi kodulehel http://sport.emu.ee

 1. EMÜ meistrid 2017/2018

EMÜ meistrid Spordialadel selgitatakse välja sportlike tulemuste alusel vastavalt spordiala reeglitele.

 1. EMÜ parim instituut / üksus 2017/2018

Parima instituudi ja/või üksuse selgitamiseks liidetakse igal spordialal osalejate saadud punktid (nii meeste kui naiste omad) instituutide kaupa kokku. Parima instituud leidmiseks jagatakse punkte järgnevalt:

Spordiala võitja saab 17 punkti, teine koht 14, kolmas 12, neljas 10, viies 8, kuues 6, seitsmes 4, kaheksas 3, üheksas 2, alates kümnendast kohast kuni kolmeteistkümnenda kohani saavad osalejad 1 punkti, mille alusel arvutatakse spordiala parim instituut / üksus.

Saadud tulemused teisendatakse hooaja edukaima instituudi / üksuse väljaselgitamiseks järgmiselt:

Spordiala paremusjärjestuse alusel saab instituut / üksus võitja 10, teine koht 8, kolmas 6, neljas 5, viies 4, kuues 3 punkti. Kõigi alade kokkuvõttes enim punkte kogunud instituut on 2017/2018 aasta sportlikem instituut. Võrdsete punktide korral alade lõikes saab määravaks kõrgemate kohtade arv ja kokkuvõttes vaadatakse mitte osalemist mõnel meistrivõistluste etapil.

Kui võistkonna aladel jätab eelregistreeritud võistkond võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -10 punktiga (neljanda koha punktid).

 1. Spordijumal ja spordijumalanna

EMÜ aktiivseima sportlase tiitli spordijumal ja spordijumalanna saab enim võistlemas käinud sportlane. Osalema peab vähemalt viiel etapil. Kui mitmel sportlasel on sama arv võistlusi, selgitatakse võitja spordialadel saadud paremusjärjestuste punktide alusel. Võrdse punktiarvu korral loetakse kõrgemaid kohti.

 1. Autasustamine

Iga spordiala kolme paremat autasustatakse medali(te)ga. Võitja(d) saavad lisaks eeltoodule ka meistrisärgi.

2018. aasta kevadeks enim punkte kogunud instituuti ja/või üksust autasustatakse rändkarikaga ning nimetatakse EMÜ sportlikumaks instituudiks.

Spordijumala ja -jumalanna võitja saab erikujundusega särgi ja käepigistuse.

 1. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendatakse iga spordiala meistrivõistluste peakorraldaja ja/või ala peakohtuniku poolt samal võistlusel.

 1. Registreerumine ja osalustasud

Registreerimine toimub kirjalikult vastavalt spordiala juhendis ette nähtud korrale.

 

*EMÜ meistrivõistluste üldjuhend kehtib kõikide spordialade võistlusjuhendite kohta niivõrd, kui konkreetse spordiala võistlusjuhendiga ei sätestata otseselt teisiti.