Fitness Five

Eesti Maaülikooli Fitness Five meistrivõistluste juhend

 

1. Eesmärk

Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine Fitness Five´s. Sportimisharrastuse ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas. Osalemisel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2015 selgub sportlikult parim instituut.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad pühapäeval, 22. märtsil 2015 Eesti Maaülikooli spordihoones Kreutzwaldi 3, registreerimine ja kaalumine algavad kell 10.00.

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakorraldaja Rait Rodi (tel. 5282218; e-mail rait.rodi@emu.ee ).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel EMÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel EMÜ töötajad. Võistlused toimuvad nii naiste kui ka meeste arvestuses.

5. Reeglid

Kõik võistlejad kaalutakse registreerimise ajal, kaalumine toimub jõusaalis kell 10.00-10.30. Võistleja kaal mõõdetakse sajagrammi täpsusega. Harjutuse sooritamise raskus ümardatakse 2,5 kg sammuga lähima suuruse kasuks. Näide: 84,6 kg kaaluv mees peab rinnalt suruma 84,6x0,6=50,76 ehk 50 kg.

Võistlejal on iga ala sooritamiseks aega 100 sekundit (v.a arvatud naiste rippumine, kus aega on 300 sekundit). Selle aja jooksul teeb võistleja nii palju korduseid, kui ta suudab.

Stardijärjekord määratakse pärast võistlejate kaalumist vastavalt kaalule (kergemast raskemale). Erandiks on meestel triitsepsi surumine rööbaspuudel ning naistel istesse tõus selililamangus, kus alustab see, kes on saanud nelja alaga kokku kõige vähem punkte (korduseid). Viimasena sooritab triitsepsi surumise rööbaspuudel või istesse tõusu selililamangus see võistleja, kellel on nelja alaga kõige rohkem punkte.

Kõikide alade kordused liidetakse ning see, kellel on viie ala kokkuvõttes kirjas kõige rohkem korduseid võidab. Kui mõnel alal on mitmel võistlejal sama tulemus, siis võidab see, kes kaalub rohkem. Samade korduste summade puhul kõikide alade peale kokku võidab see, kes kaalub rohkem. Kui osalejate arv eelregistreerumisel on üle 15´ne, võib toimuda 2 ala paralleelselt.

REEGLID MEESTELE

REEGLID NAISTELE

Fitness Five reegleid tutvustav video, kus naine näitab kõike õigesti, mees aga valesti.

http://www.youtube.com/watch?v=9_i-UVTlNjw&feature=youtu.be

6. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

7. Instituutide paremusjärjestus

Nii meeste kui ka naiste arvestuses jagatakse punkte järgmiselt: võitja saab 25 punkti, teine koht 18, kolmas 15, neljas 12, viies 10, kuues 8, seitsmes 6, kaheksas 4, üheksas 2 , kümnes 1, üheteistkümnes 1 jne. Iga osaleja saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes instituutide paremusjärjestuse koostamisel.Osalejate punktid liidetakse (nii meeste kui naiste omad) instituutide kaupa. Instituutidele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 10 punkti, teine koht 8, kolmas koht 6, neljas koht 5, viies koht 4 jne.

8. Autasustamine

Kõiki võitjaid autasustatakse Eesti Maaülikooli meistrisärgi ja karikaga, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga. Iga ala võitjat autasutab

9. Registreerumine

Registreerumine toimub kirjalikult, kuni 19. märtsil 2015 kella 22.00 siin. Kõik võistlejad peavad kohal olema vähemalt 30 min enne võistluse algust, vastasel juhu võistelda ei saa. Osavõtumaks 2 eurot/osaleja tasuda hiljemalt 19. märtsiks MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi arvele nr. 10152001503004 SEB panka (makse selgituseks märkida EMÜ MV Fitness Five) või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.