Prindi see leht

Rahvastepall

Eesti Maaülikooli rahvastepalli meistrivõistluste 2019/2020 juhend

 

1. Eesmärk

 • Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine rahvastepallis.
 • Sportimisharrastuse ja ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate seas.
 • EMÜ võistkondade ettevalmistus Ylipalliks

 

2. Aeg ja koht

 • Kolmapäeval, 6. novembril 2019.
 • Võistluse algus kell 15.00.
 • Eesti Maaülikooli spordihoone, Kreutzwaldi 3.

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakorraldaja on Markus Puusepp (e-post: Markus.Puusepp@emu.ee, tel. +372 526 8279).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta EMÜ üliõpilased ja töötajad. Võistkonna maksimaalseks lubatud suuruseks on 6 mängijat (koos kapteniga). Võistkonnas peab olema minimaalselt 4 mängijat. Võistlused nii nais- kui meeskondadele. Segavõistkonnad osalevad meeste arvestusse. Võistkondade moodustamine on instituudi- või üksuse põhine.

5. Võistluste süsteem

Mängitakse alagrupisüsteemis. Mängud kestavad 3 x 4 minutilt, kohamängudel kahe geimi võiduni (geimi kestvus 4 minutit).

Alagrupi paremuse selgitamine: iga geimivõit annab tabelisse 1 punkti, paremusjärjestuse selgitamisel arvestatakse:

 • punktide (= võidetud geimide) arv | kui see on võrdne
 • omavaheline mäng | kui see on võrdne („surnud ring“)
 • loos

 

Pärast veerandfinaale ei mängita kohti 5-8 välja, paremusjärjestuse selgitamisel arvestatakse:

 • võidetud geimide arv (terve turniir) | kui see on võrdne
 • koha jagamine

 

Alates kohamängudest on reeglites 2 täiendust:

 • kaptenil kaks elu (pärast esimese elu kaotamist antakse pall vastastele)
 • väljakualalt väljaspool olevat palli tohivad hankida ka väljavisatud mängijad

 

NB! Lõplik turniirisüsteem selgub registreerimise järel vastavalt võistkondade arvule.

 

6. Reeglid

1.            Palli võivad mängijad hankida oma väljakust väljaspool, kuid seejuures vähemalt üks jalg peab puudutama väljakut seespool piirjooni.

2.            Palli võib platsile visata ainult see mängija, kes püüab palli õhust või saab selle maast. Vastasel korral antakse pall üle vastastele.

3.            Mängija, kes palli eest põiklemisel väljub kasvõi ühe jalaga oma väljaku piirjoontele või sellest üle, loetakse tabatuks.

4.            Kui palli visanud võistkonna mängija astus joonele või sellest üle tabades palliga vastast, siis tabamus ei loe ja pall läheb üle vastasvõistkonnale.

5.            Mängijat ei loeta tabatuks kui: ta püüab vastaste visatud palli kinni;

5.1.        pall puudutab küll mängijat, kuid selle püüab enne maha kukkumist kinni teine sama võistkonna mängija (aga ta ei tohi väljuda oma väljaku piiridest); vastasel korral loetakse tabatuks ainult 1. mängija;

5.2.        kui pall puudutab küll mängijat, kuid sama mängija püüab palli enne maha kukkumist kinni, väljudes samal ajal oma väljaku piiridest; sellisel juhul jääb mängijale elu alles ja võistkond kaotab palli omamise õiguse;

5.3          kui vastase visatud pall enne mängija tabamist puudutab maad;

5.3          kui mängija puudutab oma võistkonna teiste mängijate poolt visatud palli;

6.            Kui mängija pärast tema tabamist puudutab palli („surnu puutus palli“), antakse see üle vastastele;

7.            Kapten läheb väljakule siis, kui ta seda vajalikuks peab! Teda asendab üks väljavisatud mängijatest kuni geimi lõpuni.

8.            Kapten (ja kohamängudes väljavisatud mängijad) peab palli hankimiseks startima küljelt, väljaku mõtteliselt otsajoone pikenduselt;

9.            Mäng algab vilega. Iga neljas vise peab olema ründevise. Ründeviskeks loetakse viset, kui pall liigub mängija peast allpool ja mängijast kuni 1 m kauguselt.

10.          Mängu tahtliku venitamise korral teeb kohtunik hoiatuse, teistkordse hoiatuse korral antakse pall vastasele.

11.          Kui mäng jääb normaalajal viiki, mängitakse lisaaeg esimese väljaviskamiseni, alustab palli valdaja.

12.          Väljakumängijat võib vahetada varuga geimi alguses või trauma korral.

13.          Kõigil on 1 elu (v.a. kohamängudes, kus kaptenil on 2 elu).

14.          Mängitakse pehme palliga

 

7. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal kohtunikud.

8. Instituutide paremusjärjestus

Instituutide paremusjärjestus selgitatakse välja vastavalt üldjuhendis sätestatud korrale. Üritusel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2020 selgub sportlikult parim instituut.

Kui võistkond jätab võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -10 punktiga (neljanda koha punktid).

9. Autasustamine

Võitnud võistkonna liikmed saavad meistrisärgi, kogu esikolmikut autasustatakse medaliga.

10. Registreerumine

Registreerumine lõpeb 5. novembril 2019 kell 23:59 kirjalikult SIIN. Osavõtt on tasuta.