Saalihoki meistriliiga 12. märtsi juhtum ja sellele järgnenud sündmused

12. märts SK LINK/Saku vs EMÜ SK

12. märts–16. märts 2017

12.03.2017 algusega kell 17:00 toimus Kiili Spordihoones meeste meistriliiga mäng SK LINK/Saku - Eesti Maaülikool SK. Kohtumise võitis lisaajal SK LINK/Saku. Sama päeva õhtul ilmus alaliidult teade, kus kahtlustati võimalikku kokkuleppemängu ning paluti mõlema võistkonna esindajatelt ja kohtunikelt selgitusi. Eesti Saalihokiliit (ESHL) alustas faktide kontrollimist ning tehti koostööd erinevate ennustusportaalidega, et selgitada välja, kas mängutulemuse peale oldi ka rahaliselt panustatud. Kodumängu pidanud võistkonnalt sooviti videosalvestist, kuna EMÜ SK meeskonna tegevus viimasel kolmandikul ja eelkõige viimasel kümnel minutil tekitas saalihokiringkonnas küsimusi. Alaliit ootas ettepanekuid 14.03.2017 kella 12.00ni.

 

14.03.2017 saatis alaliit kõikidele meistriliiga võistkondade esindajatele kirja, kus soovis videoanalüüsi jaoks konkreetseid mänguolukordi, mis tekitasid kahtlusi ning viitasid sellele, et EMÜ SK soovis mängu kaotada meelega. Seda tagasisidet oodati 16.03.2017 hommikuks. Seoses sellega korraldas ESHL erakorralise kohtumise 16.03.2017 kõikide meistriliigas klubide esindajatega, et arutada kõnealust mängu.

 

16.03.2017 toimus kohtumine, kus viibisid Tõnis Teesalu (ESHL), Meelis Aab (ESHL), Ain Lillepalu (ESHL DK), Karl Ird (EMÜ), Ivo Lobjakas (EMÜ), Daniel Matsukevitš (EMÜ), Argo Kungla (Sparta Team Automaailm), Marko Saksing (Jõgeva SK Tähe/Olivia), Marten Liiva (SK LINK/Saku), Kristjan Puu (TTÜ SK), Siim Jesse (kohtunik), Mikko Tapani Iiskonmäki (ESHL). Esimesena konstanteeriti fakti, et tegemist ei olnud kokkuleppemänguga. Seda kinnitasid nii Saku kui EMÜ esindajad ning kellelgi ei olnud sellel teemal etteheiteid. Samuti leidis õnneks kinnitust see, et üheski ennustusportaalis ei olnud tehtud ühtegi panust, mis ärataks kahtlust.
 

Teiseks tuli arutlusele see teema, et EMÜ SK kolmanda kolmandiku mängupilt ei tundunud eetiline. EMÜ meeskonda süüdistati meelega kaotamises, et saada poolfinaalideks  „nõrgem“ vastane - Sparta Team Automaailm. Olgu siinkohal mainitud, et põhiturniiri võitude suhe oli seni olnud 2:1 Spartale ning antud mäng ei olnud otsustava kaaluga.

Koosolekul oli EMÜ SK peamiseks kaitseargumendiks see, et igasuguse otsuse tegemisel tuleb tugineda faktidele ning tõestada, et sooviti kaotada „meelega“. EMÜ SK leidis, et ei ole õige lähtuda otsuste tegemisel sisekaemusel või emotsioonidele tuginedes ja faktid puudusid.

Kolmanda kolmandiku vähem agressiivsema mängupilti osas lähtusime treener Pavel Semenovi selgitustest (muutmata kujul): „We are preparing for the playoffs, a few games back it became clear that we took 3rd place and can’t go up and down too. First two period we used agressive tactic in third period after our 2 players took injury (Avtushenko and Virkus. Druzhininskii played with broken finger. I played with leg injury. And we had only 13 players yestarday. In game - 2. And me and Roman with health problems). I told for guys that for us this game don't mean nothing and we need to hold ourselves to be in the best shape in the finals and play-offs! Same I told in restroom last 2-3 games ago. Our goal it is to fight in playoff games with every cell we have.“.

Koosviibimisel otsustati antud info teadmiseks võtta ning edasi pidi teemaga tegelema hakkama distsiplinaarkomisjon laiendatud koosseisus ehk Ain Lillepalu, Ott Järvela, Meelis Aab, Tõnis Teesalu, Sami Rahikainen ja Mikko Tapani Liskonmäki.

 

Kurikuulus distsiplinaarkomisjoni otsus ning mis juhtus edasi?

20. märts – 22.märts 2017

20.märtsil edastas alaliit distsiplinaarkomisjoni (DK) otsuse, millega saab täpsemalt tutvuda järgneva lingi kaudu: http://www.saalihoki.ee/Uudised/Uudis.aspx?u=985

EMÜ SK soovis otsusele täpsustavaid küsimusi ja põhjendusi, kuna antud otsus oli mitmele osapoolele kahjulik ja soovisime näha esitatud fakte, väidete tõestust. Kokkuvõttes vajas distsiplinaarkomisjoni otsus meie hinnangul rohkem põhjendamist ning seetõttu ei olnud meie nõus enne ausat ja objektiivset otsust põhiturniiriga jätkama.

 

21. märtsil saatsime ametliku avalduse DK ML-36 otsuse tühistamiseks ehk andsime asjale ametliku käigu, kuna ei olnud saanud fakte ega soovitud selgituskirja.

Samal päeval saatis ka TTÜ kirja, milles avaldati rahulolematust DK otsuse osas, mis kätkes endas rida erinevaid küsimusi ja seadis DK otsuse kahtluse alla.

 

22.märts saabus alaliidult kiri, kus öeldi järgmist: „Täna laekus kolmelt klubilt kindel seisukoht, et nad ei alusta poolfinaalseeriat enne, kui viimane põhiturniiri kohtumine EMÜ SK – Sparta Team Automaailm on peetud. Juhatuse liikmed, kes ei ole seotud klubidega, on küsimust arutanud ja nõustuvad klubide nõudmisega. Seega palun EMÜ SK ja Sparta Team Automaailm meeskonnal leida sobiv aeg kohtumiseks eelolevaks nädalavahetuseks. Alternatiivse lahendusena tuleb kaalumisele ka 01.04 või 02.04. Seega lükkuvad poolfinaalid antud aja edasi. „

 

22.märtsil korraldasid koosoleku nelja klubi esindajad (SK LINK/Saku, SK TÄHE/Olivia, TTÜ SK, Sparta Team Automaailm) ja koos leiti, et ESHL ei ole antud olukorras teinud piisavalt, et päästa saalihoki kui spordiala maine ning kindlustada, et analoogseid juhtumeid enam ei tekiks. Eesti Maaülikooli Spordiklubi antud kohtumisele ei kutsutud ja meie seega otsustusprotsessis kaasa rääkida ei saanud.


Eelpoolmainitud kohtumise tulemusel otsustati esitada alaliidule ettepanekud ning esitati alljärgnevad ühesed nõudmised:

- Klubid leidsid, et EMÜ meeskonna vastutavale/vastutavatele isikutele tuleb mõjusad karistused määrata.

- EMÜ SK kahe viimase mängud tuleb tühistada (0-5 kaotused Sparta ja Saku vastu)

- Kui ESHL antud olukorrale ei reageeri, nelja klubi seisukohad kõrvale lükatakse või üksmeelele ei jõuta, ollakse valmis mängima poolfinaale iseseisvalt lõpuni nelja võistkonna osalusel (Sparta, Saku, TTÜ ja Jõgeva)

- Sparta ja TTÜ ei alusta poolfinaale enne, kui 12.03.2017 toimunud manipulatsiooni eest vastutavad isikud ei ole saanud selget ja saalihoki üldsust veenvaid karistusi või selgitusi karistuste mittemääramise vajalikkusest.

- Neli klubi ei taotle EMÜ kui meeskonna karistamist, vaid ootavad nende isikute vastutusele võtmist, kes andsid käsu ja kes selgelt omakasu saamise eesmärgil sellega kaasa läksid.

- Nelja klubi laual on „Ausa mängu“ finaalturniiri pidamine, et pakkuda iseendale ning saalihoki üldsusele puhast ja võitluslikku mängu, mille üks eesmärkidest on kompenseerida 12.03.2017 nägemata jäänud vastasseis ja mängulust.

- Nelja klubi ei heiduta asjaolu, et U19 turniir surub peale. Kui vaja, ollakse valmis kohamängudega jätkama ka hiljem.

- Neli klubi ei taotle Tartu meeskonna karistamist vastavalt kehtivale karistusseadustikule ega millelegi muule säärasele, mis võiksid viidata õigusrikkumisele, taotletakse ausa mängu põhimõtetest kinnipidamist ja õiglust, mis kindlasti ei ole mitte õiguskaitseorganite pädevuses, vaid just liidu/DK pädevuses. Sama lugu on ka lisakaristuste määramisel mängijatele punaste kaartide ja muude solvangute suhtes kohtunikele. Praegune otsus seab kahtluse alla kõik eelnevad (ja ka tulevikus) DK langetatud otsused.


Uus vaatus ja lõppmäng.

23. märts– 28.märts 2017

23. märtsil saatis ESHL taas kirja: „Mängutulemusega manipuleerimine on lubamatu ning sellele ei ole mingisugust õigustust ka juhul, kui ei ole ilmnenud fakte rahalise panustamise kohta. Kõnealune juhtum häirib avalikkust ka sajaprotsendiliste faktideta. Alaliit kinnitab, et DK lõppotsuses oli vigu ning seda kinnitas ka hiljem distsiplinaarkomisjoni kuulunud ekspert Sami Rahikainen.“

 

Pärast klubide poolt saadetud selget sõnumit tõstatusid alaliidu poolt konkreetsemad küsimused:

  1. kas ametlik saalihokiliiga kukub kokku ja algavad alternatiivsed poolfinaalid, mis viib ala juurest aastatega saavutatu ja kaovad toetajad?
  2. kas kuulutame EMÜ SK Eesti meistriks, kuna teised ei osalenud?
  3. kas harrastusspordis otsuste tegemine on võimalik vaid tõendamisprotsessis advokaatide osavõtul?
  4. kas EMÜ SK saab aru, et ei olda mitte klubi vastu, vaid kohtumise vastutava isiku ehk Pavel Semenovi vastu?


ESHL lähtus nelja klubi seisukohtadest ja väitis, et Pavel Semenov on eelnimetatud kohtumises käitunud üldsust häirivalt. Meistriliiga neli klubi ei alusta väidetavalt poolfinaale enne, kuni Pavel Semenov on kaasa löömas. Kirjas palutakse hea tahte märgiks EMÜ SK juhataja Karl Irdilt võimaluse korral peatada Pavel Semenovi tegutsemine meeste meistriliigas hooaja lõpuni eesmärgiga tekkinud kriis lahendada ja saalihoki saavutused ning maine säilitada. Tekkinud olukorras nähti väidetavalt Pavel Semenovi käitumises seda, mida asjatundmatud näha ei oska. Faktide ja tõendmaterjalide otsimisest ei räägitud.

 

24. märtsil andisPavel Semenov avalikkusele teada enda hoiakutest ja taandab end omavoliliselt EMÜ SK treeneri kohalt ehk võtab vastutuse. Tema huvi on, et meistriliiga põhiturniir ja kohamängud saaksid jätkuda ning et ausal teel selgitataks välja selle aasta kõige kõige tugevam võistkond.

 

27.märtsil korraldati erakorraline koosolek ESHL ja taas nelja meistriliiga klubi (Sparta Team Automaailma, SK LINK/Saku, TTÜ SK ja Jõgeva SK Tähe/Olivia) volitatud esindajate vahel. Eesti Maaülikooli Spordiklubi ei kutsutud ka sellele kohtumisele. Kohtumisele järgnes juhatuse otsus, kus kinnitati, et distsiplinaarkomisjon astus tagasi, lisaks tühistas juhatus 20. märtsil tehtud otsuse ning väljendas muret, et tekkinud takistused meistrivõistluste jätkamiseks on nii ulatuslikud, sest neli meistriliiga klubi vastanduvad üksmeelselt ühele klubile. Tekkinud olukorras nimetas juhatus oma kohustuseks kindlustada meistrivõistluste jätkumine ja seetõttu jõuti koosolekul osalenud klubidega üksmeelele, et rakendatakse alljärgnevat:

1) võtab teatavaks DK tagasiastumise ning tühistab DK 20. märtsil tehtud otsuse;

2) laiendab uue DK koosseisu, et otsustusprotsessi oleksid kaasatud ka meeskondade ja naiskondade esindajad;
3) põhiturniiri järjestuses jääb esikolmiku osas kehtima tabeliseis 11. märtsi 2017 seisuga, mis tähendab, et SK LINK/Saku- EMÜ SK tulemus tühistatakse ja EMÜ SK – Sparta Team Automaailm kohtumist ei peeta;

4) EMÜ SK meeskonna vastutav isik Pavel Semenov peab mängijana eemal olema kolmest järgnevast kohtumisest.

Juhatus nendib, et ollakse valmis poolfinaalseeriaga alustama paarides Sparta Team Automaailm – TTÜ SK ja SK LINK/Saku – EMÜ SK vähemalt kolme esimesena nimetatud klubi poolt.

Koosviibimisel olnud klubid ja alaliidu juhatus avaldasid lootust, et lahendustega lepib ka EMÜ SK, kuna vastasel juhul võivad nurjuda meistrivõistlused tervikuna ja ohtu satub kogu saalihokisüsteemi toimimine.


Mida tähendab ESHL viimane otsus Eesti Maaülikooli spordiklubi esindusvõistkonnale, saalihokile kui alale ja meie piirkonna fännidele?

Eesti Maaülikooli Spordiklubile esitati sisuliselt ultimaatum. Kaalusime väga tugevalt ning olime üldiselt meelestatud, et loobume turniiril osalemast. Esiteks seetõttu, et meie hinnangul oli võtnud Pavel Semenov vastutuse kui treener ehk teinud saalihoki hüvanguks soovitud ohverduse. Teiseks näeme, et tahetakse elimineerida meie ja turniiri üks põhilisemaid mängijaid ning karistatakse teda ebaõiglaselt ja ainuisikuliselt. Kolmandaks ei ole antud otsuse määramisel käitutud objektiivselt ja meie hinnangul on selles endiselt liialt palju emotsioone.

Me ei õigusta, otsi vabandusi sellele, millise mulje jättis avalikkusele 12. märtsil toimunud mäng. Me ei soovi anda hinnanguid. Kurb on lihtsalt see, et seotud osapooled saavad objektiivset otsustusprotsessi nii kergelt mõjutada.

Saalihokile kui alale tähendab see, et on devalveerumas meistriliiga eesmärk ja olulisus. Meie loobumise korral oleks SK LINK/Saku pääsenud ilma võitluseta kohe finaali. See oleks olnud ebaõiglane Sparta ja TTÜ suhtes, kes oleksid pidanud „madistama“ rohkem. Saku ja EMÜ fännid jääksid ilma vaatemängust, fun’ist ja mängukirest. Sisuliselt nende muutuks olematuks nende kevadine kõrghetk. Kohe kindlasti ei oleks see olnud aus poolehoidjate suhtes. Publik on üks olulisemaid lülisid igasuguse spordiala populariseerimisel. Näiteks eelmisel kevadel oli Tartus, Eesti Maaülikooli spordihoones tribüünil istumas poolfinaalides ja finaalides ca 250– 400 inimest ning spordile kaasaelamisest saadav feeling laes.

Seetõttu otsustasime turniiril jätkata. Me võitleme lõpuni ja anname endast kõik, et tuua esmakordselt Tartusse kõige kirkam medal.

Karl Ird

Eesti Maaülikooli Spordiklubi juhataja