Spordikool

Spordikool

Treeningute korraldus 3. maist

Vabariigi valitsuse 20.04 otsusest lähtuvalt toimuvad alates 26.04 treeningud kuni 10-liikmelistest rühmades õues ning sisetingimustes 2+1 reeglit järgides individuaaltreeningutena. 

Iga grupi täpne treeningute korralduse ja ajakava info treeneritelt (saalihoki / maadlus).


OTSUS (allikas www.kriis.ee):

Sise- ja väliruumis sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täiendkoolitus ja -õpe

Alates 3. maist tohib siseruumis kõiki neid tegevusi läbi viia 2+2 reeglit järgides, mis tähendab, et koos tohib treenida kuni kaks inimest ja teistest tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Muu hulgas tähendab see, et lubatud on ka paaristrennid, näiteks tennises paarismäng. Samadel tingimustel on lubatud treeningud ka ujulates. Tegevusi läbi viies tuleb arvestada kuni 25-protsendilise ruumitäitumuse piiranguga. Rühmatreeningud ei ole lubatud.

26. aprillist on lubatud välitingimustes kõiki neid tegevusi läbi viia kuni 10-liikmelises rühmas.

Kõikidesse rühmapiirangutesse on kaasa arvatud ka juhendaja ning kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda. Rühmapiirang ei kehti kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele. Samuti ei laiene piirang senistele eranditele, see tähendab professionaalsetele sportlastele, koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele, riigi sõjalise kaitse ja siseturvalisusega seotud tegevustele.

Saalihokikooli suvelaager Lähtel

Saalihokikooli suvelaager on tänavu planeeritud 5-päevasena Tartumaale Lähtele - 30.06-04.07

Lisainfo ja registreerimine laagri leheküljelt SIIN.

 

 

Eesti Maaülikooli Spordiklubi Spordikool

14. septembril 2009 avas uksed Eesti Maaülikooli Spordiklubi Spordikool, mis pakub lastele ja noortele täiendavat maadlus- ja saalihokialast huviharidust, võimalusi sportlikeks treeninguteks Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava alusel.

 

Eesti Maaülikooli Spordiklubi Spordikoolis saavad hakata käima lapsed alates 4. eluaastast. Uute õpilaste vastuvõtt toimub aastaringselt, uutele tulijatele nõudmisi ei esitata, piisab soovist maadelda või mängida saalihokit. Spordikooli õppetegevus toimub 10 kuul aastas: septembrist juunini (k.a). Kõigi spordikooli astunud õpilaste vanemate/esindajatega sõlmib klubi õppelepingu (vt näidist allpool).

 

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi esitab spordikooli õppemaksu ja saavutusspordi liikmemaksu arveid e-arvetena, saates need lepingus märgitud maksja internetipanka. E-postiga vm viisil arveid ei saadeta. Arved väljastatakse iga kalendrikuu esimeses kolmandikus. Arve maksetähtaeg on 7 päeva. Arve tasumisel on oluline kasutada viitenumbrit, mille leiab nii arvelt kui sõlmitud lepingust. Viitenumbrita tasumisel ei jõua makse spordiklubini ning laekub mõne aja pärast maksja kontole tagasi.

 

Spordikooli tegevuse eesmärgiks on pakkuda lastele ja noortele võimalusi süvendatud spordi õppeks ja isiksuse arenguks.


Spordikooli proovikuu

Eesti Maaülikooli spordiklubi saalihoki- ja maadluskoolis õppijatele on esimene kuu proovimiseks tasuta. Proovikuul osalemisega ei kaasne kohustust hiljem õppelepinguga jätkata.

 

Oluline info

Õppelepingu näidis  |  Hinnakiri (alates sept. 2019)  |  Arvete esitamine ja tasumine  |  Spordikooli proovikuu  |  Infoleht: Lasteabi lapsevanematele

 

Treenerite kontaktid:

Saalihoki
Maadlus

Täpsem info spordikooli kohta:

spordijuht Markus Puusepp
telefon: (+372) 731 3902
e-post: markus.puusepp@emu.ee

EESTI MAAÜLIKOOLI SPORDIKLUBI SPORDIKOOLI REGISTREERIMISANKEET


LAPSE ANDMED

LAPSE EESNIMI*kohustuslik väli
LAPSE PEREKONNANIMI*kohustuslik väli
LAPSE ISIKUKOOD*kohustuslik väli
AADRESS, KUHU LAPS ON SISSE KIRJUTATUD*Palun kirjutada sissekirjutuse järgne aadress, sh omavalitsus

LAPSEVANEMA ANDMED

LAPSEVANEMA EES- ja PEREKONNANIMI*kohustuslik väli
LAPSEVANEMA ISIKUKOOD*kohustuslik väli
KONTAKTTELEFON*kohustuslik väli
E-POSTI AADRESS 1*Antud aadressile saadetakse õppeleping ja edaspidi kõik vajalik info
E-POSTI AADRESS 2Lisa-aadress, kui soovitakse, et spordiklubilt ja/või treenerilt tulev info saadetakse mitmele kontaktile
PANGAKONTO NUMBER (IBAN)*Sellele kontole saadetakse õppemaksu e-arved

KAS TEIE PERES KÄIB VEEL LAPSI EESTI MAAÜLIKOOLI SPORDIKLUBI SPORDIKOOLIS0.00kohustuslik väli, vali sobiv vastusevariant
VALI SPORDIKOOLI TREENER*
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Palun valige treener ja sobiv spordiala. Kohustuslik väli.

Spordikooli astumiseks tutvuge õppelepingu näidisega ja täitke allolev vorm. Andmete sisestaja vastutab andmete korrektsuse eest.

Andmeid kasutatakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Kohustuslikud väljad on tähistatud tärniga.


MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi

 

Fr.R.Kreutzwaldi 3, Tartu 51006

tel (+372) 5309 0000

e-post:  klienditeenindus@emu.ee