Juhend

Eesti Maaülikooli korvpalli 3x3 meistrivõistluste 2018/2019 juhend

1. Eesmärk

  • Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine korvpallis
  • Sportimisharrastuse ja korvpallimängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate seas.

2. Aeg ja koht

  • Pühapäeval, 2. detsembril 2018.
  • Võistluse algus kell 10.00.
  • Eesti Maaülikooli spordihoone, Kreutzwaldi 3.

3. Korraldamine.

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakohtunik on Esko Tõnisson (e-post: esko.tonisson@emu.ee, tel. +372 5380 8778).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta EMÜ üliõpilased ja töötajad. Võistkonna maksimaalseks lubatud suuruseks on 4 mängijat. Võistkonnas peab olema minimaalselt 3 mängijat. Võistlused toimuvad nii mees- kui ka naiskondadele. 

Piirangud:
Võistkondade moodustamine on instituudipõhine. Turniiril saab osaled kuni 16 võistkonda. Üle 16 võistkonna registreerimisel on eelisjärjekord igast instituudist esimestel registreerujatel.
Võistkonda tohib kuuluda ainult üks Eesti korvpallimeistrivõistlustel meistriliiga võistkonda kuuluv mängija või kuni kaks Eesti korvpallimeistrivõistlustel I liiga võistkonda kuuluvat mängijat.

5. Võistluste süsteem.

Kui ühest instituudist osaleb kaks või enam võistkonda, siis paigutatakse võistkonnad võimalusel erinevatesse alagruppidesse. Alagruppides toimuvad üheringilised turniirid. Üldine paremusjärjestus alagruppides selgitatakse punktide üldsumma põhjal, kus võit annab 2, ja kaotus 1 punkti. Võistluste lõplik süsteem selgub 24 tundi enne võistluste algust, sõltudes osalejate arvust.

6. Reeglid.

Peamiselt mängitakse tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste reeglistiku järgi, kus on välja toodud mõned erandid. Ausa mängu põhimõtted on EMÜ meistrivõistluste üldiseks aluseks. Võistluste täpsemad reeglid leiad juhendi lõpust.

Kui võistkond jätab võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -10 punktiga (neljanda koha punktid).

7. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal kohtunikud.

8. Instituutide paremusjärjestus

Instituutide paremusjärjestus selgitatakse välja vastavalt üldjuhendis sätestatud korrale. Üritusel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2019 selgub sportlikult parim instituut.

9. Autasustamine

Võitnud võistkonna liikmed saavad meistrisärgi, kogu esikolmikut autasustatakse medaliga.

10. Registreerumine

Registreerumine lõpeb 30. novembril 2018 kell 23:59 kirjalikult siin. Võistkonnad peavad olema kohal vähemalt 30 min enne mängude algust, vastasel juhul võistkond mängida ei saa. Osavõtt on tasuta.

 

VÕISTLUSTE REEGLID

1. VÄLJAK

1.1 3X3 Igamehe korvpalli mängitakse ühe korvi all.

1.2 Väljak on märgistatud piirjoontega nii otsalt, külgedelt kui tagant. Väljakule on märgistatud nii vabaviske (5,80m) kui ka 2-punkti joon (6,75m kaugusele korvist).

2. VÕISTKONNAD

2.1 Võistkond koosneb kolmest (3) kuni neljast (4) mängijatest, korraga on platsil kolm (3) mängijat.

3. MÄNGU KOHTUNIKUD

3.1 Mängu juhib üks (1) kohtunik.

4. MÄNGU ALUSTAMINE

4.1 Võistkondade soojendus toimub üheaegselt enne mängu.

4.2 Mängu alustav võistkond loositakse. Loosiga võitnud võistkond võib otsustada palli valdamise mängu või võimaliku lisaaja alguses.

5. PUNKTID

5.1 Iga 3-punkti joone seest visatud vise on ühe (1) punkti vääriline

5.2 Iga 3-punkti joone tagant visatud vise on kahe (2) punkti vääriline

5.3 Iga vabavise on ühe (1) punkti vääriline

6. MÄNGU AEG / VÕITJA VÕISTKOND

6.1 Mängitakse 10 minutit jooksvat aega, v.a. viimane (1) minut, kui kell peatub vabavisete ja „surnud palli“ puhul. Aeg läheb taas käima peale pallivahetuse lõppemist (palli jõudmist vastasvõistkonna kätte).

6.2 Mängu võidab võistkond, kes juhib mänguaja lõppedes või kes saavutab varem kaksteist (12) punkti. Reegel ei kehti lisaaja puhul.

6.3 Kui mänguseis on mänguaja lõppedes viigiline, mängitakse lisaaeg. Lisaaega alustab võistkond, kes normaalaega alustas kaitsepositsioonilt. Mängu võidab lisaajal esimesena punkti visanud võistkond (kuldne korv).

7. VIGADE LIMIIT

7.1 Vigade arvestus on võistkonnapõhine. Võistkonnal on õigus vabaviskele kui vastasvõistkonnal on nelja (4) vea limiit täis (alates viiendast (5) veast). Alates kaheksandast (8) veast, iga järgneva vea korral, lahkub võistkonnast 1 mängija. Võistkonna kümnes (10) viga, tähendab võistkonna automaatset kaotust.

7.2 Viskel sooritatud vea puhul on võistkonnal õigus ühele (1) vabaviskele, juhul kui vise toimus 3-punkti joone tagant on võistkonnal õigus kahele (2) vabaviskele.

7.3 Peale möödaläinud vabaviset selgub palli valdaja lauavõitluse abil.

8. KAHETEIST-SEKUNDI REEGEL

8.1 Rünnakuaeg on kaksteist (12) sekundit. Aeg läheb käima palli üleminekul kaitsemängijale (valdamise hetkest korvi all tabava korvi puhul või üleminekul 2-punkti joone tagant).

8.2 Juhul, kui väljak ei ole varustatud kellaga, on kohtuniku / ajavõtja kohustus lugeda rünnaku viimast viite (5) sekundit. Kui ründav võistkond ei jõua viskele läheb palli valdamise õigus vastasvõistkonnale.

9. MÄNGU KÄIK

9.1 Peale igat tabavat viset või viimast vabaviset:

– peale korvi jätkab vastasvõistkond mängu 3 punkti joone tagant (mitte otsaaudist), palli „checkiga“

9.2 Peale igat möödaläinud viset või viimast vabaviset:

– kui ründav võistkond saab palli võib mängu jätkata ilma palli 3-punkti joone taha toimetamata,

– kui kaitses olnud võistkond saab palli, on võistkonnal kohustus pall enne järgmist rünnakut toimetada 3-punkti joone taha.

9.3 Vaheltlõike puhul tuleb pall rünnaku alustuseks toimetada 3-punkti joone taha.

9.4 „Surnud palli“ või viimase tabava vabaviske puhul toimub palli valdamise vahetus kaitse- ning ründemängija vahel 3-punkti joone juures palli „checkiga“. Kaitsemängija ei tohi ületada 3 punkti joont enne kui ründemängija pole palli saanud.

9.5 Kaitses olnud võistkonnal on õigus „pooleks pallile“.

10. TIME-OUT

10.1 Võistkonnal on õigus ühele (1) 30-sekundilisele time-outile.