Üldjuhend

Eesti Maaülikooli meistrivõistluste 2015/2016 üldjuhend

  1. Eesmärk

Eesti Maaülikooli (edasipidi EMÜ) meistrivõistluste eesmärgiks on EMÜ meistrite selgitamine üldjuhendi punktis 5. loetletud spordialadel ja üldkokkuvõttes parima instituudi ja/või üksuse väljaselgitamine. Samas ka EMÜ üliõpilaste, töötajate ja õppejõudude tervislike eluviiside ja sportimisharrastuse  ergutamine ning EMÜ spordi arendamine ja populariseerimine tervikuna.

EMÜ meistrivõistluste üldjuhend kehtib kõikide spordialade võistlusjuhendite kohta niivõrd, kui konkreetse spordiala võistlusjuhendiga ei sätestata otseselt teisiti.

  1. Osavõtjad

Võistlustest võivad osa võtta EMÜ üliõpilased, töötajad ja õppejõud dokumendi (üliõpilaspilet, töötõend) esitamisel. Üliõpilased ja õppejõud esindavad kõik oma instituuti ning teiste instituutide all võistelda ei tohi. Kõik töötajad, kes kuuluvad EMÜ tugistruktuuri üksustesse (nt ehitusosakond) võistlevad alates 2011/2012 hooajast Eesti Maaülikooli Spordiklubi nime all.

  1. Korraldamine

Meistrivõistlused korraldab MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi Eesti Maaülikooli meistrivõistluste egiidi all. Meistrivõistluste peakorraldaja on Tauri Tilk (e-post: tauri.tilk@emu.ee, mobiil: 50 88 458, lühinr: 58458). Iga spordiala peakohtunik määratakse vastava spordiala juhendis.

  1. Võistlussüsteem ja -reeglid

Kõigi spordialade täpne võistlussüsteem selgub alati 30 min enne võistluste algust, sõltudes osalejate arvust. Spordiala reeglid määratletakse vastava ala juhendis.

  1. Spordialad ja nende toimumised

Võistlused korraldatakse kümnel erineval spordialal. Võisteldakse võistkonna- ja individuaalaladel. Järgnevalt on loetletud spordialad ja nende toimumised:

 

Spordiala

Aeg

Koht

Torni jooks

07. oktoober 2015, kell 16.30 Torn ühiselamu

Paarisorienteerumine

21. oktoober 2015, kell 16.30

EMÜ spordihoone ümbrus

Korvpall

08. november 2015, kell 10.00

EMÜ spordihoone

Tennis

22. november 2015, kell 10.00

EMÜ spordihoone

Saalijalgpall

06. detsember 2015, kell 10.00

EMÜ spordihoone

Saalihoki

07. veebruar 2016, kell 10.00

EMÜ spordihoone

Lauatennis

21. veebruar 2016, kell 10.00

EMÜ spordihoone

Mälumäng-Sport

02. märts 2016, kell 18.00

EMÜ spordihoone

Sõudeergomeetrid

20. märts 2016, kell 10.00

EMÜ spordihoone

Fitness Five

04. aprill 2016, kell 10.00

EMÜ spordihoone

Sulgpall

17. aprill 2016, kell 10.00 EMÜ spordihoone

Võrkpall

24. aprill 2016, kell 10.00

EMÜ spordihoone 

Pokker 

27. aprill 2016, kell 16.30 EMÜ spordihoone

MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi, teatades muudatustest ette vähemalt 7 päeva spordiklubi kodulehel http://sport.emu.ee

  1. Paremusjärjestus ja instituutide paremusjärjestus

Spordialadel selgitatakse paremusjärjestus sportlike tulemuste alusel. Igal spordialal liidetakse osalejate punktid (nii meeste kui naiste omad) instituutide kaupa kokku.

Kui võiskonna aladel jätab eelregistreeritud võistkond võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -15 punktiga (kolmanda koha punktid).

Spordidistsipliini võitja saab 25 punkti, teine koht 18, kolmas 15, neljas 12, viies 10, kuues 8, seitsmes 6, kaheksas 4, üheksas 2, kümnes 1, üheteistkümnes 1 jne. Iga osavõtja saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes instituutide paremusjärjestuse koostamisel.

Instituutidele jagatakse punktid igalt alalt järgmiselt: võitja 10 punkti, teine koht 8, kolmas koht 6, neljas koht 5, viies koht 4 jne. Kõigi alade kokkuvõttes enim punkte kogunud instituut on 2015/2016 aasta sportlikem instituut. Võrdsete punktide korral alade lõikes saab määravaks kõrgemate kohtade arv ja kokkuvõttes vaadatakse mitte osalemisit mõnel meistrivõistluste etapil.

  1. Autasustamine

Iga spordiala kolme paremat autasustatakse medali(te) ja diplomi(te)ga. Võitja(d) saavad lisaks eeltoodule ka meistrisärgi ja karika. 2016. aasta kevadeks enim punkte kogunud instituuti ja/või üksust autasustatakse rändkarikaga ning nimetatakse EMÜ sportlikumaks instituudiks.

  1. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendatakse iga spordiala meistrivõistluste peakorraldaja ja/või ala peakohtuniku poolt samal võistlusel.

  1. Registreerumine ja osalustasud

Registreerimine toimub kirjalikult vastavalt spordiala juhendis ette nähtud korrale, samuti on spordiala juhendis määratletud osalustasu suurus ja tasumise kord.