TORNI JOOKS

Eesti Maaülikooli Torni jooksu meistrivõistluste juhend

 

1. Eesmärk

Torni jooksu meistrite selgitamine Eesti Maaülikoolis. Sportimisharrastuse ja jooksu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

Osalemisel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2016 selgub sportlikult parim instituut.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad kolmapäeval, 07. oktoobril 2015 Eesti Maaülikooli Torn ühiselamus, Kreutzwaldi 52. Startida saab kell 16.30 kuni 17.15. 

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakohtunik on Tauri Tilk (e-post: tauri.tilk@emu.ee, mobiil: 50 88 458, lühinr: 58458).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel EMÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel EMÜ töötajad. Võistlused toimuvad naiste ja meeste arvestuses.

5. Võistluste süsteem.

Võistlussüsteem selgub kohapeal ja sõltub osalejate arvust. Paremusjärjestus selgitatakse aegade põhjal. Mõlema võistlusklassi esikolmikule on auhinnad. Start antakse 0 korruselt, Torn ühiselamu tagant, parkla juurest ja finiš on 16 korrusel.

6. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik..

7. Instituutide paremusjärjestus

Võitja saab 25 punkti, teine koht 18, kolmas 15, neljas 12, viies 10, kuues 8, seitsmes 6, kaheksas 4, üheksas 2 , kümnes 1, üheteistkümnes 1 jne. Iga osalenud võistleja saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes instituutide paremusjärjestuse koostamisel, liites instituudi kõikide võistkondade punktid. Instituutidele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 10 punkti, teine koht 8, kolmas koht 6, neljas koht 5, viies koht 4 jne.

8. Autasustamine

Kõiki võitjaid autasustatakse Eesti Maaülikooli meistrisärgi ja karikaga, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga.

9. Registreerumine

Registreerumine toimub kuni 05. oktoobrini 2015 kirjalikult siin. Kõik osalejad peavad kohal olema vähemalt 30 min enne võistluse algust, Osavõtumaks 2 eurot võistleja kohta tasuda hiljemalt 05. oktoobriks MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi arvele 10152001503004 (SEB) või 221050769934 (SWED) (makse selgituseks märkida EMÜ MV Torni jooks) või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.