MÄLUMÄNG

Eesti Maaülikooli mälumängu meistrivõistluste juhend

 

1. Eesmärk

Mälumängu meistrite selgitamine Eesti Maaülikoolis. Sportimisharrastuse ja mälumängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas. Osalemisel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2016 selgub sportlikult parim instituut.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad kolmapäeval, 02. märtsil 2016 Mõisamaja auditooriumis Kreutzwaldi 1, algusega kell 18.00.

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakohtunik on Tauri Tilk (tel 5088458 ; e-mail tauri.tilk@emu.ee).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel EMÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel EMÜ töötajad. Võistlused toimuvad võistkondadele, mille suurus on 3-4 liiget.

5. Võistluste süsteem ja reeglid

Mälumängu küsimused koostab ERR-i spordiajakirjanik. Mälumäng koosneb 25-st küsimusest. Võidab enib punkte kogunud võistkond. Kahe ja enama võistkonna võrdsete punktide korral tuleb lisaküsimus.

6. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohapeal peakohtunik.

7. Instituutide paremusjärjestus

Võitja võistkond saab 25 punkti, teine koht 18, kolmas 15, neljas 12, viies 10, kuues 8, seitsmes 6, kaheksas 4, üheksas 2 , kümnes 1, üheteistkümnes 1 jne. Iga osalenud võistkond saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes instituutide paremusjärjestuse koostamisel, liites instituuti kõikide võistkondade punktid. Instituutidele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 10 punkti, teine koht 8, kolmas koht 6, neljas koht 5, viies koht 4 jne.

8. Autasustamine

Kõiki võitjaid autasustatakse Eesti Maaülikooli meistrisärgi ja karikaga, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga.

9. Registreerumine

Registreerumine toimub kirjalikult kuni 29. veebruarini 2016 kell 22.00 siin. Võistkonna esindaja peab kohal olema vähemalt 15 min. enne võistluse algust, vastasel juhu võistelda ei saa. Osavõtumaks 10 eurot võistkonna kohta tasuda hiljemalt 29. veebruariks MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi arveldusarvele 10152001503004 SEB panka (makse selgituseks märkida EMÜ MV mälumängus) või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.