Korvpall

Eesti Maaülikooli korvpalli meistrivõistluste juhend

 

1. Eesmärk

Korvpalli meistrite selgitamine Eesti Maaülikoolis. Sportimisharrastuse ja korvpallimängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas. Osalemisel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2015 selgub sportlikult parim instituut.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad pühapäeval, 02. novembril 2014 Eesti Maaülikooli spordihoones Kreutzwaldi 3, algusega kell 10.00. Võistlused toimuvad, kui registreerinud on vähemalt 3 võistkonda.

3. Korraldamine.

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakohtunik on Esko Tõnisson (tel. 53808778; lühinr: 58778; e-post: esko.tonisson@emu.ee).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel EMÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel töötajad. Võistkondade moodustamine on instituudipõhine. Eraldi võistkonnaga saavad osaleda spordiklubi ja EMÜ töötajad. Võistkonda tohib kuuluda ainult üks Eesti korvpallimeistrivõistlustel meistriliiga võistkonda kuuluv mängija. Võistkonna maksimaalseks lubatud suuruseks on 8 mängijat. Võistkonnas peab olema minimaalselt 6 mängijat. Võistlused toimuvad meeskondadele, lubatud on ka segavõistkonnad. 

5. Võistluste süsteem.

Kui ühest instituudist osaleb kaks või enam võistkonda, siis paigutatakse võistkonnad võimalusel erinevatesse alagruppidesse. Alagruppides toimuvad üheringilised turniirid. Üldine paremusjärjestus alagruppides selgitatakse punktide üldsumma põhjal, kusjuures võit annab 2, ja kaotus 1 punkti. Võistluste lõplik süsteem selgub 15 minutit enne võistluste algust koha peal, sõltudes osalejate arvust.

6. Reeglid.

Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt järgmiste muudatustega: 1) mängu kestvus on 2x10 minutit; 2) kell seisatatakse vabavisete ajaks ja time-out puhul, muul ajal on mäng „jooksva aja“ põhimõttel; 3) mängu viimasel kahel minutil ja lisaajal mängitakse „puhta ajaga“; 4) normaalaja viigilise tulemuse korral järgneb pärast kaheminutilist vaheaega lisaaeg 2 minutit, selle võrdsuse korral jätkub mäng esimese saavutatud punktini. Ringsüsteemi korral ja alagruppides määrab paremuse suurem punktide arv (võit 2, kaotus 1, loobumine 0 punkti). Võrdsete punktide korral kahe võistkonna puhul määrab paremuse omavahelise kohtumise tulemus. Võrdsete punktide korral kolme ja enama võistkonna puhul: 1) parem korvide vahe nende omavahelistes mängudes; 2) parem korvide vahe kõigis mängudes; 3) visatud punktide arv; 4) visata lastud punktide arv; 5) loos.

Kui võiskonna aladel jätab eelregistreeritud võistkond võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -15 punktiga (kolmanda koha punktid).

7. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik.

8. Instituutide paremusjärjestus

Võitja meeskond saab 25 punkti, teine koht 18, kolmas 15, neljas 12, viies 10, kuues 8, seitsmes 6, kaheksas 4, üheksas 2 , kümnes 1, üheteistkümnes 1 jne. Iga osalenud võistkond saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes instituutide paremusjärjestuse koostamisel, liites instituudi kõikide võistkondade punktid. Instituutidele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 10 punkti, teine koht 8, kolmas koht 6, neljas koht 5, viies koht 4 jne.

 

9. Autasustamine

Võitnud võistkonna liikmed saavad meistrisärgi, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga. Meistervõistkonda autasustatakse karikaga.

10. Registreerumine

Registreerumine toimub kuni 30. oktoober 2014, kella 22.00 kirjalikult siin. Võistkonnad peavad olema kohal vähemalt 30 min enne mängude algust, vastasel juhul võistkond mängida ei saa. Osavõtumaks 20 eurot võistkonna kohta tasuda hiljemalt 30. oktoobriks MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi arvele 10152001503004 (SEB) või 221050769934 (SWED) (makse selgituseks märkida EMÜ MV korvpall ja instituut) või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.