Saalijalgpall

Eesti Maaülikooli 2013/14 saalijalgpalli meistrivõistluste juhend

 

1. Eesmärk

Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine jalgpallis. Sportimisharrastuse ja jalgpallimängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

Osalemisel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2014 selgub sportlikult parim instituut.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad pühapäeval, 24. novembril 2013 algusega kell 10.00 Eesti Maaülikooli spordihoones Kreutzwaldi 3 (registreerimine kell 9.30). Võistlused toimuvad kui registreerinud on vähemalt 3 võistkonda.

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakohtunik on Rait Rodi (tel. 5282218; e-mail rait.rodi@emu.ee ).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel EMÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel EMÜ töötajad. Võistkondade moodustamine on instituudipõhine ning maksimaalselt saab osaleda 16 võistkonda. Juhul kui toimub üleregistreering, siis eelistatud on igast instituudist esimesena, seejärel teise ja kolmandana registreeritud võistkond. Eraldi võistkonnaga saavad osaleda spordiklubi ja EMÜ töötajad. Võistkonna minimaalseks lubatud suuruseks on 7 ja maksimaalseks lubatud suuruseks on 10 mängijat.

5. Võistluste süsteem

Võistlused toimuvad meeskondadele, lubatud on ka segavõistkonnad. Võistluste lõplik süsteem selgub 15 minutit enne võistluste algust kohapeal, sõltudes osalejate arvust. Kui ühest instituudist osaleb kaks või enam võistkonda, siis paigutatakse võistkonnad võimalusel erinevatesse alagruppidesse. Alagruppides toimuvad üheringilised turniirid. Üldine paremusjärjestus alagruppides selgitatakse punktide üldsumma põhjal, kusjuures võit annab 3, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Gruppides kõikide kohtade paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide korral arvestatakse: 1) väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis; 2) suuremat võitude arvu; 3) omavaheliste mängude punkte; 4) omavaheliste mängude väravate vahet; 5) üldist väravate vahet; 6) suuremat löödud väravate arvu. Kohamängudes normaalaja viigilise tulemuse korral otsustatakse võitja penaltitega (kummastki võistkonnast 3 lööjat). Viigilise tulemuse korral lüüakse penalteid kuni esimese edu väravani.

6. Reeglid

Ühe meeskonna mängijad peavad kandma sama värvi mängusärke. Võistlustel kasutatakse futsali palli. Väljaku mõõtmed: pikkus 40m ja laius 20m. Väravad on suurusega 2x3m. Mänguaeg sõltub osalejate arvust, kuid ei ole vähem kui 8 min mängu kohta. Kasutatakse jooksvat aega. Mängu alguses peab olema mõlemas võistkonnas vähemalt 5 (4+1) mängijat. Kui mängu jooksul jääb võistkonda mängima vähem kui 3 mängijat lõpetatakse mäng ja võistkonnale arvestatakse kaotus ning tabelisse märgitakse - : ... (vastaste poolt löödud väravate arv). Kollane kaart tähendab 2 minutilist hoiatus, mille jooksul meeskond mängib vähemuses. 2 kollast kaarti ühele ja samale mängijale tähendab automaatselt punast kaarti ja eemaldamist. Mängija, kes mängust eemaldatakse (punane kaart), on kohustatud väljakult lahkuma ja järgmise mängu vahele jätma. Tema meeskond jätkab ühemängijalises vähemuses 2 minutit. Libistamine, püüdes mängida palli, on keelatud (nii ründav kui kaitsev mängija), v.a. väravavaht oma karistusalas. Vahetusalad asuvad samal poolel kus vahetusmängijate pingid ning otse nende ees. Ainult sealt võivad mängijad siseneda ning väljuda vahetuse korral. Juhul kui mängija rikub seda reeglit antakse kollane kaart! Vahetuste arv mängu jooksul ei ole piiratud. Mängija, kes on välja vahetatud, võib uuesti siseneda mängu nüüd juba teise mängija asemele. Vahetust võib sooritada ajal mil pall on mängus või mängust väljas.  Juhul kui väravavaht puutub palli uuesti pärast palli käest andmist enne, kui pall on ületanud keskjoone või teda on puudutanud vastasmängija, määratakse vabalöök vastasvõistkonna kasuks. Penaltikoht märgitakse väravapostide keskkohast 7 m kaugusele karistusala joonele. Kaitsva võistkonna mängijad peavad asetsema vähemalt 5 meetri kaugusel pallist kui mängitakse nurgalööki, karistuslööki, vabalööki või mängitakse küljejoonest lahti.

7. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

8. Instituutide paremusjärjestus

Võitja meeskond saab 25 punkti, teine koht 18, kolmas 15, neljas 12, viies 10, kuues 8, seitsmes 6, kaheksas 4, üheksas 2 , kümnes 1, üheteistkümnes 1 jne. Iga osalenud võistkond saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes instituutide paremusjärjestuse koostamisel, liites instituuti kõikide võistkondade punktid. Instituutidele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 10 punkti, teine koht 8, kolmas koht 6, neljas koht 5, viies koht 4 jne.

9. Autasustamine

Võitnud meeskonna liikmed saavad meistrisärgi, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga. Meistervõistkonda autasustatakse karikaga.

10. Registreerumine

Registreerumine toimub kuni 21. november 2013 kell 23.59. Registreerida saab siin. Võistkonna esindaja, kes kontrollib võistkonna nimekirja ja vajadusel maksab ka osalustasu, peab olema kohal vähemalt 30 min enne mängude algust, vastasel juhul võistkond mängida ei saa. Osavõtumaks 20 eurot võistkonna kohta tasuda hiljemalt 21. novembriks MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi arvele 10152001503004 (SEB) või 221050769934 (SWED) (makse selgituseks kirjutada EMÜ MV saalijalgpall) või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.