Juhend

Eesti Maaülikooli 2013/14 mälumängu meistrivõistluste juhend

 

1. Eesmärk

Mälumängu meistrite selgitamine Eesti Maaülikoolis. Sportimisharrastuse ja mälumängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas. Osalemisel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2014 selgub sportlikult parim instituut.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad kolmapäeval, 19. veebruaril 2014 EMÜ spordihoones (väikeses aeroobikasaalis) Kreutzwaldi 3, algusega kell 18.00.

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakohtunik on Rait Rodi (tel 5282 218 ; e-mail rait.rodi@emu.ee).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel EMÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel EMÜ töötajad. Võistlused toimuvad võistkondadele, mille suurus on 3-4 liiget.

5. Võistluste süsteem ja reeglid

Mälumängu küsimused koostab turniiri peakohtunik Rait Rodi. Kõik küsimused on EMÜ spordist, Eesti spordist ja maailma spordist. Mälumäng koosneb 25-st küsimusest. Võidab enib punkte kogunud võistkond. Kahe ja enama võistkonna võrdsete punktide korral tuleb lisaküsimus.

6. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohapeal peakohtunik.

7. Instituutide paremusjärjestus

Võitja võistkond saab 25 punkti, teine koht 18, kolmas 15, neljas 12, viies 10, kuues 8, seitsmes 6, kaheksas 4, üheksas 2 , kümnes 1, üheteistkümnes 1 jne. Iga osalenud võistkond saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes instituutide paremusjärjestuse koostamisel, liites instituuti kõikide võistkondade punktid. Instituutidele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 10 punkti, teine koht 8, kolmas koht 6, neljas koht 5, viies koht 4 jne.

8. Autasustamine

Kõiki võitjaid autasustatakse Eesti Maaülikooli meistrisärgi ja karikaga, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga.

9. Registreerumine

Registreerumine toimub kirjalikult kuni 18. veebruaril 2014 kell 12.00 siin. Võistkonna esindaja peab kohal olema vähemalt 15 min. enne võistluse algust, vastasel juhu võistelda ei saa. Osavõtumaks 10 eurot võistkonna kohta tasuda hiljemalt 14. veebruariks MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi arveldusarvele 10152001503004 SEB panka (makse selgituseks märkida EMÜ MV mälumängus) või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.