Juhend

Eesti Maaülikooli 2012/13 võrkpalli meistrivõistluste juhend

 

1. Eesmärk

Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine võrkpallis. Sportimisharrastuse ja võrkpallimängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

Osalemisel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2013 selgub sportlikult parim instituut.

2. Aeg ja koht

Võistlused toimuvad pühapäeval, 14. aprill 2013 algusega kell 10.00 Eesti Maaülikooli spordihoones Kreutzwaldi 3 (registreerimine kell 9.30). Võistlused toimuvad kui registreerinud on vähemalt 3 võistkonda.

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakohtunik on Tauri Tilk (mobiil: 50 88 458, lühinr: 58458; e-mail tauri.tilk@emu.ee).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta üliõpilaspileti esitamisel EMÜ üliõpilased ja töötõendi esitamisel EMÜ töötajad. Võistkondade moodustamine on instituudipõhine. Võistkonna minimaalseks lubatud suuruseks on 7 ja maksimaalseks lubatud suuruseks on 10 mängijat. Võistlustele pääsevad maksimaalselt 16 meeskonda ning 8 naiskonda, eelistatakse iga instituudi esimest võistkonda, seejärel igast instituudist teist võistkonda jne. 

5. Võistluste süsteem

Võistlused toimuvad mees- ja naiskondadele, lubatud on ka segavõistkonnad (osalevad meeskondade arvestuses). Võistluste lõplik süsteem selgub 15 minutit enne võistluste algust kohapeal, sõltudes osalejate arvust. Kui ühest instituudist osaleb kaks või enam võistkonda, siis paigutatakse võistkonnad võimalusel erinevatesse alagruppidesse. Alagruppides toimuvad üheringilised turniirid.

6. Reeglid

Mängitakse kehtivate võistlusmääruste kohaselt „parem kolmest“

7. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

8. Instituutide paremusjärjestus

Võitja meeskond saab 25 punkti, teine koht 18, kolmas 15, neljas 12, viies 10, kuues 8, seitsmes 6, kaheksas 4, üheksas 2 , kümnes 1, üheteistkümnes 1 jne. Iga osalenud võistkond saab vähemalt ühe punkti. Neid punkte arvestatakse üksnes instituutide paremusjärjestuse koostamisel, liites instituuti kõikide võistkondade punktid. Instituutidele jagatakse punktid järgmiselt: võitja 10 punkti, teine koht 8, kolmas koht 6, neljas koht 5, viies koht 4 jne.

9. Autasustamine

Võitnud meeskonna liikmed saavad meistrisärgi, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga. Meistervõistkonda autasustatakse karikaga.

10. Registreerumine

Registreerumine toimub kirjalikult, kuni 12. aprillini 2013, kella 23.59 siin. Võistkonna esindaja, kes kontrollib võistkonna nimekirja ja vajadusel maksab ka osalustasu, peab olema kohal vähemalt 30 min enne mängude algust, vastasel juhul võistkond mängida ei saa. Osavõtumaks 20,00 eurot/võistkond tasuda hiljemalt 14. aprilliks MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi arvele nr. 10152001503004 SEB/221050769934 SWED panka (makse selgituseks märkida EMÜ MV võrkpall) või 30 minutit enne võistluste algust koha peal sularahas.