Prindi see leht

Juhend

1. Toimumise aeg ja koht

Tartu kõrgkoolide vaheline jalgpalliturniir toimub 22. septembrist – 2. oktoobrini Eesti Maaülikooli spordihoone kõrval asuval muruväljakul (Kreutzwaldi 3). Alagrupimängud toimuvad 22. septembrist – 26. septembrini. Kohamängud toimuvad 29. (vajadusel), 30. ja 2. oktoobril.

Alagrupi- ja kohamängud algavad iga päev kell 14.30 ning lõpevad orienteeruvalt kell 19.30. Kõik osalejad saavad riietuda ja pesta Eesti Maaülikooli spordihoones.

Lõplik mängude süsteem ja ajakava selgub hiljemalt 20. septembril ning see tehakse teatavaks võistkonna esindajale e-posti teel.

2. Registreerimine ja osalustasu

Võistkonna registreerimine toimub veebipõhiselt SIINRegistreerumine lõpeb 18. septembril 2014 kell 23.59. Võistkonna osalemine maksab 30 EUR-i ning see tuleb üle kanda MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi arveldusarvele. Kuna võistkondade arv on piiratud, siis enne osalustasu ülekandmist peate saama korraldajapoolse e-posti kinnituse osalemiseks/mitteosalemiseks, misjärel tuleb maksta osalustasu 24 tunni jooksul (juhul kui seda ei ole tehtud, on korraldajal õigus anda koht järgmisele ootejärjekorras olevale võistkonnale). Registreerimine loetakse sooritatuks ainult juhul kui on õigeaegselt tasutud osalemistasu. Võistkonna täielik nimeline koosseis tuleb esitada hiljemalt 18. septembri õhtuks vastaval registreerimisvormil, mis on leitav tudengijalgpalli kodulehe menüüs.

3. Võistkond

Võistkonna tohib moodustada ühe Tartu kõrgkooli immatrikuleeritud 10 (kümnest) tudengist, kellest vähemalt kolm üliõpilast peavad olema naissoost (samas on lubatud moodustada võistkond üksnes naissoost mängijatest). Igal võistkonnal peab olema esindaja (kapten), kes on ühenduslüliks korraldaja ning võistkonna vahel.

Väljakul on korraga kuus väljakumängijat ning lisaks väravavaht. Kehtib reegel, et kogu kohtumise jooksul peavad väljakul olema vähemalt kaks naismängijat. Igal võistkonnal peab olema väravavaht, kelle riietus eristab teda ülejäänud võistkonnast.

4. Reeglid

Mängitakse väljakul suurusega 30x60 meetrit, väravad suurusega 2x3 meetrit. Väravavahiala ja trahviala on samad (suurus 9x18 meetrit). 

Mängu pikkus alagrupis 2x8 min, alates kohamängudest 2x12 min.

Võistlused toimuvad esmalt alagrupisüsteemis, maksimaalselt saab võistlustel osaleda 32 kiiremini registreerunud võistkonda. Alagruppide vähemalt kaks parimat võistkonda jätkavad võistlust play-off süsteemis.

Võistkond lubatakse väljakule, kui kohal on vähemalt viis mänguvalmis mängijat, kellest üks peab olema naissoost. Kui üks võistkond ei ole mänguvõimelisena võistluspaigale ilmunud vähemalt 3 minuti jooksul peale väljakuulutatud mänguaja algust, saab võistkond loobumiskaotuse ja vastasvõistkond turniiritabelisse +/- võidu. Kui õigeaegselt ei ole kohal kumbagi võistkonda, saavad mõlemad kaotuse (-/-).

Kui play-offides lõpeb normaalaeg viigiliselt, järgneb penaltiseeria. Penalt sooritatakse 7 meetri kauguselt. Mõlemast võistkonnast asub lööma kolm mängijat, kellest vähemalt üks peab olema naissoost.

Kui pall ületab väljaku küljepiire, antakse küljelt vabalöök. Vabalöögist väljakule löödud palli ei tohi otse väravasse lüüa, vaid peab puutuma ennem väljakumängijat.

Kui pall ületab väljaku otsa piiri, määratakse nurgalöök või vabalöök värava eest. Mängitakse ilma suluseisu reeglita.

Kollane kaart tähendab 3 min mängukeeldu. Teist mängijat ei ole lubatud karistuse kandmise ajaks sisse vahetada (v.a. kui vähemuses viibivale võistkonnale lüüakse värav). Kaks kollast kaarti ühele mängijale annab automaatselt punase kaardi. Punane kaart tähendab mängija eemaldamist mängu lõpuni, kuid järgmist mängu vahele jätma ei pea.

Võistkond tohib kasutada vaid registreerimislehele kantud mängijaid. Enne mängu algust kontrollib korraldaja mängijate vastavust Üliõpilaspileti või ISIC kaardi olemasoluga.

Pole lubatud ühegi mängija osalemine kahe erineva võistkonna koosseisus.

Võistkonna koosseisus saab teha muutusi kuni 1 tund enne alagrupiturniiri algust.

Mängu toimumisaega saab võistkond muuta vastavalt kokkuleppele vastasvõistkonnaga ning sellest korraldajate informeerimisega. Võistkondade kaptenite kontaktandmed on saadaval koduleheküljel.

Võistlustel ei ole lubatud kasutada jalgpalli eriotstarbelisi välitingimustes (korkidega putsasid) kasutatavaid jalatseid. Lubatud on kasutada saali- ja kunstmurujalatseid. Vaidluse korral jääb otsustusõigus korraldajatele.

Kui korraldajad või kohtunikud teevad kindlaks mängija või võistkonna käesolevate reeglite mittejärgimise või kolmanda isiku katse aidata teatud võistkonda või mängijat lubamatul viisil, eemaldatakse turniirilt kogu võistkond ilma eelneva ärakuulamiseta.

Ülejäänud juhtudel kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud jalgpallireegleid.

5. Autasustamine

Autasustatakse võistluste kolme parimat võistkonda diplomite, karikate ja meenetega. Eriauhinnad parimatele mängijatele.Autasustamine toimub 2. oktoobri õhtul.

6. Korraldaja

Võistluste korraldaja on MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi koostöös Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse, Eesti Maaülikooli Üliõpilasesinduse ning Eesti Akadeemilise Spordiliiduga. Lisainformatsiooni saab e-posti tauri.tilk@emu.ee või telefonil 5088458.

7. Muu

Erisoovide korral alagruppide mängud toimumisajas (nii kellaajaliselt kui ka päevaliselt) tuleks teavitada korraldajat hiljemalt 18. septembri õhtuks. Võimaluse korral arvestatakse ajakava koostamisel võistkonna soovidega.