Prindi see leht

Juhend

Tartu kõrgkoolide vaheline jalgpalliturniir 2010

1. Toimumise aeg ja koht

Tartu kõrgkoolide vaheline jalgpalliturniir toimub 4. oktoobrist – 14. oktoobrini Eesti Maaülikooli spordihoone kõrval asuval väljakul (Kreutzwaldi 3). Alagrupimängud toimuvad 4. oktoobrist – 7. oktoobrini. Play-offid toimuvad 11. oktoobrist – 13. oktoobrini. Finaal ning 3.koha mäng toimub 14. oktoober.

Alagrupi- ja play-off mängud algavad iga päev kell 14.30 ning lõpevad hiljemalt kell 19.00.

Finaalid algavad 14. oktoober kell 16.00.

2. Registreerimine

Võistkonna registreerimine toimub e-maili teel aadressile tauri.tilk@emu.ee. Registreeruda tuleb hiljemalt 1. oktoobri 2010 õhtuks. Võistkonna osalemine maksab 200 EEK-i ning see tuleb üle kanda Eesti Maaülikooli Spordiklubi arveldusarvele 10152001503004 hiljemalt 1. oktoobri õhtuks. Registreerimisel peavad kirjas olema kõikide võistkonda kuuluvate liikmete nimed. Registreerimine loetakse sooritatuks ainult juhul kui on tasutud osalemistasu ning esitatud võistkonna täielik koosseis.

3. Võistkond

Võistkonna tohib moodustada ühe Tartu kõrgkooli immatrikuleeritud 10 (kümne) tudengist, kellest vähemalt kolm üliõpilast peavad olema naissoost (samas on lubatud moodustada võistkond üksnes naissoost mängijatest). Igal võistkonnal peab olema esindaja (kapten), kes on ühenduslüliks korraldaja ning võistkonna vahel.

Väljakul on korraga kuus väljakumängijat ning lisaks väravavaht. Kehtib reegel, et kogu kohtumise jooksul peavad vähemalt kaks mängijat olema naised. Igal võistkonnal peab olema väravavaht, kelle riietus eristab teda ülejäänud võistkonnast.

4. Reeglid

Mängitakse väljakul suurusega 30x60 meetrit, väravad suurusega 2x3 meetrit. Alagrupis ja play-offis on mängu pikkuseks 2x8 min. Finaalmängude pikkuseks on 2x15 min.

Võistlused toimuvad esmalt alagrupisüsteemis, maksimaalselt saab võistlustel osaleda 32 kiiremini registreerunud võistkonda. Alagruppide parimad jätkavad võistlust play-off süsteemis.

Võistkond lubatakse väljakule, kui kohal on vähemalt 5 mänguvalmis mängijat, neist kaks peavad olema naissoost. Kui üks võistkond ei ole mänguvõimelisena võistluspaigale ilmunud vähemalt 3 minuti jooksul peale väljakuulutatud mänguaja algust, saab võistkond loobumiskaotuse ja vastasvõistkond turniiritabelisse +/- võidu. Kui õigeaegselt ei ole kohal kumbagi võistkonda, saavad mõlemad kaotuse (-/-).

Kui play-offides lõpeb normaalaeg viigiliselt, järgneb penaltiseeria. Mõlemast võistkonnast asub lööma kolm mängijat, kellest vähemalt üks peab olema naissoost.

Kui pall ületab väljaku küljepiire, antakse küljelt vabalöök. Vabalöögist väljakule löödud palli ei tohi otse väravasse lüüa, vaid peab puutuma ennem väljakumängijat.

Kui pall ületab väljaku otsa piiri, määratakse nurgalöök või vabalöök värava eest.

Väravavahiala ja trahviala on samad.

Kollane kaart tähendab 3 min mängukeeldu. Teist mängijat ei ole lubatud karistuse kandmise ajaks sisse vahetada (v.a. kui vähemuses viibivale võistkonnale lüüakse värav). Kaks kollast kaarti ühele mängijale annab automaatselt punase kaardi. Punane kaart tähendab mängija eemaldamist mängu lõpuni, kuid järgmist mängu vahele jätma ei pea.

Võistkond tohib kasutada vaid registreerimislehele kantud mängijaid. Enne mängu algust kontrollib kohtunik mängijate vastavust Üliõpilaspileti või ISIC kaardi olemasoluga.

Pole lubatud ühegi mängija osalemine kahe erineva võistkonna koosseisus.

Võistkonna koosseisus saab teha muutusi kuni 1 tund enne turniiri algust.

Mängu toimumisaega saab võistkond muuta vastavalt kokkuleppele vastasvõistkonnaga ning sellest korraldajate informeerimisega. Võistkondade kaptenite kontaktandmed on saadaval koduleheküljel.

Võistlustel ei ole lubatud kasutada jalgpalli eriotstarbelisi välitingimustes (korkidega putsasid) kasutatavaid jalatseid. Lubatud on kasutada saali- ja kunstmurujalatseid. Vaidluse korral jääb otsustusõigus korraldajatele.

Kui korraldajad või kohtunikud teevad kindlaks mängija või võistkonna käesolevate reeglite mittejärgimise või kolmanda isiku katse aidata teatud võistkonda või mängijat lubamatul viisil, eemaldatakse turniirilt kogu võistkond ilma eelneva ärakuulamiseta.

Ülejäänud juhtudel kasutatakse rahvusvaheliselt tunnustatud jalgpallireegleid.

5. Autasustamine

Autasustatakse võistluste kolme parimat võistkonda diplomite, medalite ja meenetega. Autasustamine toimub 14.okoobri õhtul, täpsem koht täpsustatakse hiljemalt 1.oktoobriks 2010.

6. Korraldaja

Võistluste korraldaja on MTÜ Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Lisainformatsiooni saab e-maili tauri.tilk@emu.ee või telefonil 5088458.