Prindi see leht

Reeglid

VÕISTLUSTE REEGLID

1. VÄLJAK

1.1 1x1 ja 3X3 Igamehe korvpalli mängitakse ühe korvi all.

1.2 Väljak on märgistatud piirjoontega nii otsalt, külgedelt kui tagant. Väljakule on märgistatud nii vabaviske (5,80m) kui ka 2-punkti joon (6,75m kaugusele korvist).

2. VÕISTKONNAD

2.1 Võistkond koosneb kolmest (3) loositahtel võistkondadesse paigutatud mängijatest

3. MÄNGU KOHTUNIKUD

3.1 Mängu juhib üks (1) kohtunik.

4. MÄNGU ALUSTAMINE

4.1 Võistkondade soojendus toimub üheaegselt enne mängu.

4.2 Mängu alustav võistkond loositakse. Loosiga võitnud võistkond võib otsustada palli valdamise mängu või võimaliku lisaaja alguses.

5. PUNKTID

5.1 Iga 2-punkti joone seest visatud vise on ühe (1) punkti vääriline

5.2 Iga 2-punkti joone tagant visatud vise on kahe (2) punkti vääriline

5.3 Iga vabavise on ühe (1) punkti vääriline

6. MÄNGU AEG / VÕITJA VÕISTKOND

6.1 Mängitakse 10 minutit jooksvat aega, v.a. viimane (1) minut, kui kell peatub vabavisete ja „surnud palli“ puhul. Aeg läheb taas käima peale pallivahetuse lõppemist (palli jõudmist vastasvõistkonna kätte).

6.2 Mängu võidab võistkond, kes juhib mänguaja lõppedes või kes saavutab varem kaksteist (12) punkti. Reegel ei kehti lisaaja puhul.

6.3 Kui mänguseis on mänguaja lõppedes viigiline, mängitakse lisaaeg. Lisaaega alustab võistkond, kes normaalaega alustas kaitsepositsioonilt. Mängu võidab lisaajal esimesena punkti visanud võistkond (kuldne korv).

7. VIGADE LIMIIT

7.1 Vigade arvestus on võistkonnapõhine. Võistkonnal on õigus vabaviskele kui vastasvõistkonnal on nelja (4) vea limiit täis (alates viiendast (5) veast). Alates kaheksandast (8) veast, iga järgneva vea korral, lahkub võistkonnast 1 mängija. Võistkonna kümnes (10) viga, töhendab võistkonaa automaatset kaotust. 1x1 mängus vigadega keegi välja ei lange.

7.2 Viskel sooritatud vea puhul on võistkonnal õigus ühele (1) vabaviskele, juhul kui vise toimus 2-punkti joone tagant on võistkonnal õigus kahele (2) vabaviskele.

7.3 Peale möödaläinud vabaviset selgub palli valdaja lauavõitluse abil.

8. KAHETEIST-SEKUNDI REEGEL

8.1 Rünnakuaeg on kaksteist (12) sekundit. Aeg läheb käima palli üleminekul kaitsemängijale (valdamise hetkest korvi all tabava korvi puhul või üleminekul 2-punkti joone tagant).

8.2 Juhul, kui väljak ei ole varustatud kellaga, on kohtuniku / ajavõtja kohustus lugeda rünnaku viimast viite (5) sekundit. Kui ründav võistkond ei jõua viskele läheb palli valdamise õigus vastasvõistkonnale.

9. MÄNGU KÄIK

9.1 Peale igat tabavat viset või viimast vabaviset:

- peale korvi jätkab vastasvõistkond mängu 2 punkti joone tagant (mitte otsaaudist), palli „checkiga“

9.2 Peale igat möödaläinud viset või viimast vabaviset:

- kui ründav võistkond saab palli võib mängu jätkata ilma palli 2-punkti joone taha toimetamata,

- kui kaitses olnud võistkond saab palli, on võistkonnal kohustus pall enne järgmist rünnakut toimetada 2-punkti joone taha.

9.3 Vaheltlõike puhul tuleb pall rünnaku alustuseks toimetada 2-punkti joone taha.

9.4 „Surnud palli“ või viimase tabava vabaviske puhul toimub palli valdamise vahetus kaitse- ning ründemängija vahel 2-punkti joone juures palli „checkiga“. Kaitsemängija ei tohi ületada 2 punkti joont enne kui ründemängija pole palli saanud.

9.5 Kaitses olnud võistkonnal on õigus „pooleks pallile“.

10. TIME-OUT

10.1 Võistkonnal on õigus ühele (1) 30-sekundilisele time-outile.