Prindi see leht

Mälumäng

Mälumäng

Eesti Maaülikooli mälumängu meistrivõistluste 2017/2018 juhend
Võistlus toimub EMÜ Üliõpilasesinduse Mälumängusarja IV voor raames. ÜE ürituse reklaam facebookis.

 

1. Eesmärk

  • Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine mälumängus.
  • Sportimisharrastuse ja mälumängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate seas. 

 

2. Aeg ja koht

  • Kolmapäeval, 28. märtsil 2018 
  • Algus kell 18:00
  • Eesti Maaülikooli spordihoone, Kreutzwaldi 3, maadlussaal

 

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus. Turniiri peakohtunik on Madis Kängsep (tel 5345 5257; e-mail madis.kangsep[ät]student.emu.ee).

 

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta EMÜ üliõpilased ja EMÜ töötajad. Võistlused toimuvad võistkondadele, mille suurus on 3-4 liiget. Võistkonna koosseis ei ole piiritletud ühe instituudiga (ühes võistkonnas võib olla erinevate instituutide esindajaid).

 

5. Võistluste süsteem ja reeglid

Mälumäng koosneb 30-st küsimusest. Võidab enim punkte kogunud võistkond. 
Mälumängus on kokku 5 küsimuste plokki, igas plokis 6 küsimust. Plokkide teemad on kultuur, sport, varia, ajalugu, inimesed. Võistluse temaatika on Eesti Maaülikooli sport.

 

6. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohapeal kohtunik.

 

7. Instituutide paremusjärjestus

Instituutide paremusjärjestus selgitatakse välja vastavalt üldjuhendis sätestatud korrale. Üritusel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2018 selgub sportlikult parim instituut.

 

8. Autasustamine

Kõiki võitjaid autasustatakse Eesti Maaülikooli meistrisärgiga, kogu esikolmikut autasustatakse medaliga.

 

9. Registreerumine

Kui võistkond on juba ÜE mälumängusarjas registreerunud, siis uuesti sport.emu.ee kaudu registreerima ei pea. Käesoleva juhendi kaudu palume registreeruda nendel võistkondadel, kes pole ÜE sarjast osa võtnud ja soovivad ainult EMÜ spordi mälumängu võistlusest osa võtta.

Registreerumine toimub kirjalikult kuni 28. veebruarini 2018 kell 15:00 siin. Võistkonna esindaja peab kohal olema vähemalt 15 min. enne võistluse algust. Osavõtt on tasuta. Võistlusele regitreerudes ja etteteatamata tulemata jätmise korral toob iga registreerimine instituudile miinus 2 punkti.