Prindi see leht

Fitness

Fitness

Eesti Maaülikooli Fitness meistrivõistluste 2017/2018 juhend

 

1. Eesmärk

·         Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine Fitness’is.

·         Sportimisharrastuse ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

2. Aeg ja koht

·         Kolmapäeval, 13. detsembril 2017 

·         Võistluse algus 16:30

·         Eesti Maaülikooli spordihoone, Kreutzwaldi 3 - maadlussaal ja lauatennise ala

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakorraldaja on Ivo Lobjakas (tel. 5750 3905; e-mail ivo.lobjakas@emu.ee ). Võistlussüsteem ja –kava on CrossFit Tartu ja Ain Lubi poolt.

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta EMÜ üliõpilased ja EMÜ töötajad. Võistlused toimuvad nii naiste kui ka meeste arvestuses.

5. Reeglid

Võistluse formaat:
Võistlus on kaheosaline. Esimene osa toimub maadlussaalis. Esimeses osas on võistlejatel aega viis minutit, et teha võimalikult palju kordusi. Teine osa toimub lauatennise alal, mille ajaline kestvus on 10-12 minutit.

Harjutused:
Kõik harjutused avalikustatakse võistlejatele kohapeal. Enne võistlus algust tutvustatakse harjutusi ning nende korrektset sooritust. Harjutuste sooritust jälgivad kohtunikud. Vale soorituse puhul jääb kordus lugemata.

Võistluse esimese kui ka teise osa soorituste põhjal moodustub paremusjärjestus korduste või aja alusel. Vooru võitja saab ühe punkti, teine koht kaks punkti jne. Võistluse võidab võistleja, kes saab kahe vooru peale kokku kõige vähem punkte. Kui kahel või enamal võistlejal on võistluse lõppedes sama arv punkte, siis läheb arvesse viimase (teise) vooru tulemus.

6. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

7. Instituutide paremusjärjestus

Instituutide paremusjärjestus selgitatakse välja vastavalt üldjuhendis sätestatud korrale. Üritusel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2017 selgub sportlikult parim instituut.

8. Autasustamine

Kõiki võitjaid autasustatakse Eesti Maaülikooli meistrisärgi ja kogu esikolmikut autasustatakse medaliga.

9. Registreerumine

Registreerumine toimub kirjalikult kuni 13. detsembrini kell 12:00 siin. Osavõtt on tasuta.