Prindi see leht

Juhend

Eesti Maaülikooli mälumängu meistrivõistluste 2018/2019 juhend

Võistlus toimub EMÜ Üliõpilasesinduse mälumängusarja III vooru raames.
Ürituse FB-leht SIIN
Registreerumine toimub kirjalikult kuni 27. märtsini 2019 kell 12:00 SIIN

1. Eesmärk

  • Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine mälumängus.
  • Sportimisharrastuse ja mälumängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate seas. 

2. Aeg ja koht

  • Kolmapäeval, 27. märtsil 2019
  • Algus kell 18:15
  • Eesti Maaülikooli peahoone, Kreutzwaldi 1, ruum 104

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Üliõpilasesindus koostöös Eesti Maaülikooli Spordiklubiga. Turniiri peakohtunik on Maarja Salu (e-mail: ye.kultuursport@emu.ee). Kaaskorraldaja Markus Puusepp (tel: 526 8279, e-mail: markus.puusepp@emu.ee)

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta EMÜ üliõpilased ja EMÜ töötajad. Võistlused toimuvad võistkondadele, mille suurus on 3-4 liiget. Võistkonna koosseis ei ole piiritletud ühe instituudiga (ühes võistkonnas võivad olla erinevate instituutide esindajaid).

5. Võistluste süsteem ja reeglid

Mälumäng koosneb 30-st küsimusest. Võidab enim punkte kogunud võistkond. 
Mälumängus on kokku 6 küsimuste plokki, igas plokis 5 küsimust. Plokkide teemad on maailmarekordid, spordivarustus, muusika, video, doping, mängud. Võistluse temaatika on „Spordimaailma telgitagused".

6. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohapeal kohtunik.

7. Instituutide paremusjärjestus

Instituutide paremusjärjestus selgitatakse välja vastavalt üldjuhendis sätestatud korrale. Üritusel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2019 selgub sportlikult parim instituut.

8. Autasustamine

Kõiki võitjaid autasustatakse Eesti Maaülikooli meistrisärgiga, kogu esikolmikut autasustatakse medaliga.

9. Registreerumine

Registreerumine toimub EMÜ üliõpilasesinduse mälumängusarja registreerimisvormi kaudu. Registreerumine toimub kirjalikult kuni 27. märtsini 2019 kell 12:00 SIIN, kohtade olemasolul ka kohapeal. Võistkonna esindaja peab kohal olema vähemalt 15 min enne võistluse algust. Osavõtt on tasuta. Võistlusele registreerudes ja etteteatamata tulemata jätmise korral toob iga registreerimine instituudile miinus 2 punkti.

10. Muu

Tegemist on avaliku üritusega, mille tulemusi, fotosid jm materjale võivad Eesti Maaülikooli Spordiklubi ja Eesti Maaülikooli üliõpilasesindus teha avalikuks enda kodulehekülgedel http://sport.emu.ee ja https://emuye.ee/ ning sotsiaalmeedias jt kanalites.