Prindi see leht

Juhend

Eesti Maaülikooli jalgpalli meistrivõistluste 2018/2019 juhend

Üritus Facebookis

1. Eesmärk

  • Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine jalgpallis.
  • Sportimisharrastuse ja jalgpallimängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

2. Aeg ja koht

  • Kolmapäeval 24. aprill 2019
  • Esimese mängu algus 16.30
  • Eesti Maaülikooli Spordihoone, Kreutzwaldi 3, puuris.

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi (peakorraldaja Markus Puusepp, tel. 526 8279; e­-post: markus.puusepp@emu.ee ).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta EMÜ üliõpilased ja EMÜ töötajad. Võistkondade moodustamine on instituudipõhine. Turniir toimub, kui registreerunud on vähemalt 3 võistkonda ning maksimaalselt saab osaleda 12 võistkonda. Juhul, kui toimub üleregistreerimine, siis eelistatud on igast instituudist esimesena, seejärel teise ja kolmandana registreeritud võistkond. Eraldi võistkonnaga saavad osaleda spordiklubi ja EMÜ töötajad. Võistkonna minimaalseks lubatud suuruseks on 4 ja maksimaalseks lubatud suuruseks on 7 mängijat.

5. Võistluste süsteem

Võistlused toimuvad meeskondadele, lubatud on ka segavõistkonnad. Võistluste lõplik süsteem selgub 24 tundi enne võistluste algust, sõltudes osalejate arvust. 

Kui ühest instituudist osaleb kaks või enam võistkonda, siis paigutatakse võistkonnad võimalusel erinevatesse alagruppidesse. Võistkonnad jaotatakse alagruppides, kus toimuvad üheringiline turniir. Edasi mängitakse kohamänge.

Üldine paremusjärjestus alagruppides selgitatakse punktide üldsumma põhjal, kus võit annab 3, viik 1 ja kaotus 0 punkti. Gruppides kõikide kohtade paremusjärjestuse määramisel võrdsete punktide korral arvestatakse: 1) väiksemat antud loobumiskaotuste ja tühistatud tulemuste arvu turniiritabelis; 2) suuremat võitude arvu; 3) omavaheliste mängude tulemust; 5) üldist väravate vahet; 6) suuremat löödud väravate arvu. Kohamängudes normaalaja viigilise tulemuse korral otsustatakse võitja penaltitega (kummastki võistkonnast 3 lööjat). Viigilise tulemuse korral lüüakse penalteid kuni esimese edu väravani.

6. Reeglid

Ühe meeskonna mängijad peavad kandma sama värvi mängusärke. Võistlustel kasutatakse suurus 5 palli. Mänguaeg sõltub osalejate arvust, kuid ei ole vähem kui 8 minutit mängu kohta. Kasutatakse jooksvat aega. Turniiri arvestuslik pikkus 12 võistkonna osalemise puhul on 4,5 tundi.

Mängu alguses peab olema mõlemas võistkonnas vähemalt 4 (3+1) mängijat. Kui mängu jooksul jääb võistkonda mängima vähem kui 3 mängijat lõpetatakse mäng ja võistkonnale arvestatakse kaotus ning tabelisse märgitakse ­ : ... (vastaste poolt löödud väravate arv). Kollane kaart tähendab 1-minutilist hoiatus, mille jooksul meeskond mängib vähemuses. 2 kollast kaarti ühele ja samale mängijale tähendab automaatselt punast kaarti ja eemaldamist. Mängija, kes mängust eemaldatakse (punane kaart), on kohustatud väljakult lahkuma ja järgmise mängu vahele jätma. Tema meeskond jätkab ühemängijalises vähemuses 2 minutit. Libistamine, püüdes mängida palli, on keelatud (nii ründav kui kaitsev mängija). Vahetusala asub spordihoonepoolses küljes. Ainult sealt võivad mängijad siseneda ning väljuda vahetuse korral. Juhul, kui mängija rikub seda reeglit, antakse kollane kaart! Vahetuste arv mängu jooksul ei ole piiratud. Mängija, kes on välja vahetatud, võib uuesti siseneda mängu juba teise mängija asemele. Vahetust võib sooritada ajal, mil pall on mängus või mängust väljas. Penaltikoht märgitakse väravapostide keskkohast 7 m kaugusele. Kaitsva võistkonna mängijad peavad asetsema vähemalt 5 meetri kaugusel pallist kui mängitakse nurgalööki, karistuslööki, vabalööki või mängitakse küljejoonest lahti.

Kohtumisi vilistavad turniiril osalevate võistkondade mängijad. Kõikidest võistkondadest vähemalt üks liige peab mängu vilistama. Vilistamiste ajakava saadetakse võistluspäeva hommikul koos mängude ajakavaga. Mänge protokollib ja nende kulgu jälgib peakorraldaja.

7. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

8. Instituutide paremusjärjestus

Instituutide paremusjärjestus selgitatakse välja vastavalt üldjuhendis sätestatud korrale. Üritusel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2019 selgub sportlikult parim instituut.

9. Autasustamine

Võitnud meeskonna liikmed saavad meistrisärgi, kogu esikolmikut autasustatakse medali ja diplomiga.

10. Registreerumine

Registreerumine toimub kuni 23. aprillini 2019 kell 23.59 SIIN. Võistkonna registreerib võistlustele võistkonna esindaja, kes on ka kontaktisikuks korraldajate ja võistkonna vahel. Osavõtt on tasuta.