Prindi see leht

Pimevõrkpall

Eesti Maaülikooli pimevõrkpalli meistrivõistluste 2016/2017 juhend

 

1. Eesmärk

·         Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine pimevõrkpallis.

·         Sportimisharrastuse ja võrkpallimängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate seas.

2. Aeg ja koht

·         Pühapäeval, 5. märtsil 2017

·         Võistluste algus kell 10.00

·         Eesti Maaülikooli spordihoone, Kreutzwaldi 3.

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakohtunik on Ivo Lobjakas (tel 5750 3905 ; e-mail ivo.lobjakas@emu.ee).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta EMÜ üliõpilased ja EMÜ töötajad. Võistkondade moodustamine on instituudipõhine. Turniir toimub kui registreerunud on vähemalt 3 võistkonda ning maksimaalselt saab osaleda 16 võistkonda. Üle 16 võistkonna registreerimisel eelistatakse instituutide põhiselt esimestena registreeritud võistkondi. Võistkonna minimaalseks lubatud suuruseks on 6 ja maksimaalseks lubatud suuruseks on 8 mängijat.

5. Võistluste süsteem

Võistlused toimuvad meeskondadele, lubatud on ka segavõistkonnad. Võistluste lõplik süsteem selgub 24 tundi enne võistluste algust, sõltudes osalejate arvust. Kui ühest instituudist osaleb kaks või enam võistkonda, siis paigutatakse võistkonnad võimalusel erinevatesse alagruppidesse. Alagruppides toimuvad üheringilised turniirid.

6. Reeglid

Mängitakse kehtivate võrkpalli võistlusmääruste kohaselt „parem kolmest“

7. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal kohtunikud.

8. Instituutide paremusjärjestus

Instituutide paremusjärjestus selgitatakse välja vastavalt üldjuhendis sätestatud korrale. Üritusel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2017 selgub sportlikult parim instituut.

Kui võiskonna aladel jätab eelregistreeritud võistkond võistlusele tulemata, karistatakse sellega instituuti -12 punktiga (kolmanda koha punktid).

9. Autasustamine

Võitnud meeskonna liikmed saavad meistrisärgi, kogu esikolmikut autasustatakse medaliga.

10. Registreerumine

Registreerumine toimub kirjalikult, kuni 03. märtsini 2017, kell 23.59 siin. Võistkonna esindaja, kes kontrollib võistkonna nimekirja ja vajadusel maksab ka osalustasu, peab olema kohal vähemalt 15 min enne mängude algust. Osavõtumaks 20,00 eurot/võistkond tasuda hiljemalt 03. märtsiks Eesti Maaülikooli spordihoone kassasse. Kassast saadud maksekviitungi palume tuua mängule ja anda