Prindi see leht

Mälumäng

Mälumäng

Eesti Maaülikooli mälumängu meistrivõistluste 2016/2017 juhend

 

1. Eesmärk

  • Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine mälumängus.
  • Sportimisharrastuse ja mälumängu ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate seas. 

 

2. Aeg ja koht

  • Kolmapäeval, 15. veebruaril 2017 
  • Algus kell 18:15
  • Mõisamaja auditooriumis Kreutzwaldi 1

 

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakohtunik on Ivo Lobjakas (tel 57503905 ; e-mail ivo.lobjakas@emu.ee).

 

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta EMÜ üliõpilased ja EMÜ töötajad. Võistlused toimuvad võistkondadele, mille suurus on 3-4 liiget.

 

5. Võistluste süsteem ja reeglid

Mälumäng koosneb 25-st küsimusest. Võidab enim punkte kogunud võistkond. Kahe ja enama võistkonna võrdsete punktide korral tuleb lisaküsimus. Mälumängul on kaks põhilist teemat: Olümpiamängud ning doping.

 

6. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendab kohapeal kohtunik.

 

7. Instituutide paremusjärjestus

Instituutide paremusjärjestus selgitatakse välja vastavalt üldjuhendis sätestatud korrale. Üritusel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2017 selgub sportlikult parim instituut.

 

8. Autasustamine

Kõiki võitjaid autasustatakse Eesti Maaülikooli meistrisärgiga, kogu esikolmikut autasustatakse medaliga.

 

9. Registreerumine

Registreerumine toimub kirjalikult kuni 15. veebruarini 2017 kell 12:00 siin. Võistkonna esindaja peab kohal olema vähemalt 15 min. enne võistluse algust. Osavõtumaks 10 eurot võistkonna kohta tasuda hiljemalt 15. veebruariks kell 12:00 Eesti Maaülikooli spordihoone kassasse. Kassast saadud maksekviitungi palume tuua ürituse alguses kohtunikule.