Prindi see leht

Fitness Five

Fitness Five

Eesti Maaülikooli Fitness Five meistrivõistluste 2016/2017 juhend

 

1. Eesmärk

·         Eesti Maaülikooli meistrite selgitamine Fitness Five´s.

·         Sportimisharrastuse ergutamine EMÜ üliõpilaste ja töötajate hulgas.

2. Aeg ja koht

·         Pühapäeval, 26. märtsil 2017 

·         Registreerimine ja kaalumine algavad kell 10.00

·         Eesti Maaülikooli spordihoone, Kreutzwaldi 3

3. Korraldamine

Võistlust organiseerib Eesti Maaülikooli Spordiklubi. Turniiri peakorraldaja Ivo Lobjakas (tel. 5750 3905; e-mail ivo.lobjakas@emu.ee ).

4. Osavõtjad

Võistlustest saavad osa võtta EMÜ üliõpilased ja EMÜ töötajad. Võistlused toimuvad nii naiste kui ka meeste arvestuses.

5. Reeglid

Kõik võistlejad kaalutakse registreerimise ajal, kaalumine toimub jõusaalis kell 10.00-10.30. Võistleja kaal mõõdetakse sajagrammi täpsusega. Harjutuse sooritamise raskus ümardatakse 2,5 kg sammuga lähima suuruse kasuks. Näide: 84,6 kg kaaluv mees peab rinnalt suruma 84,6x0,6=50,76 ehk 50 kg.

Võistlejal on iga ala sooritamiseks aega 100 sekundit (v.a arvatud naiste rippumine, kus aega on 300 sekundit). Selle aja jooksul teeb võistleja nii palju korduseid, kui ta suudab.

Stardijärjekord määratakse pärast võistlejate kaalumist vastavalt kaalule (kergemast raskemale). Erandiks on meestel triitsepsi surumine rööbaspuudel ning naistel istesse tõus selililamangus, kus alustab see, kes on saanud nelja alaga kokku kõige vähem punkte (korduseid). Viimasena sooritab triitsepsi surumise rööbaspuudel või istesse tõusu selililamangus see võistleja, kellel on nelja alaga kõige rohkem punkte.

Kõikide alade kordused liidetakse ning see, kellel on viie ala kokkuvõttes kirjas kõige rohkem korduseid võidab. Kui mõnel alal on mitmel võistlejal sama tulemus, siis võidab see, kes kaalub rohkem. Samade korduste summade puhul kõikide alade peale kokku võidab see, kes kaalub rohkem. Kui osalejate arv eelregistreerumisel on üle 15´ne, võib toimuda 2 ala paralleelselt.

REEGLID MEESTELE

REEGLID NAISTELE

Fitness Five reegleid tutvustav video, kus naine näitab kõike õigesti, mees aga valesti.

http://www.youtube.com/watch?v=9_i-UVTlNjw&feature=youtu.be

6. Protestid

Võistluste käigus tekkinud küsimused ja protestid lahendavad kohapeal peakohtunik ja peakorraldaja.

7. Instituutide paremusjärjestus

Instituutide paremusjärjestus selgitatakse välja vastavalt üldjuhendis sätestatud korrale. Üritusel saadud punktid lähevad koondtabelisse ning kevadel 2017 selgub sportlikult parim instituut.

8. Autasustamine

Kõiki võitjaid autasustatakse Eesti Maaülikooli meistrisärgi ja kogu esikolmikut autasustatakse medaliga. Iga ala võitjat autasutab 

9. Registreerumine

Registreerumine toimub kirjalikult, kuni 24. märtsil 2017 kella 22.00 siin. Kõik võistlejad peavad kohal olema vähemalt 10 min enne võistluse algust. Osavõtumaks 2 eurot/osaleja tasuda hiljemalt 26. märtsiks kell 10:00 Eesti Maaülikooli spordihoone kassasse. Kassast saadud maksekviitungi palume tuua ürituse starti.